Det har kommit en rad frågor kring hur man ska tolka kartan över svenska twitter. Vi har försökt samla frågorna och svaren här, ställ gärna ytterligare frågor i kommentarsfältet.

Vilka är med på kartan?

Du måste uppfylla grundkriterierna för att inkluderas i Twittercensus (skriva på svenska, ej ha skyddat konto, ha skrivit 1 tweet eller mer, följas av ELLER följa en annan svenskspråkig och varit registrerad innan datainsamlingen (feb 2013)) samt några mer specifika krav: twittrat i snitt minst en gång om dagen. Det innebär att om du haft konto på twitter i 400 dagar måste du ha skrivit minst 400 tweets. Slutligen, när vi genererar kartan tar vi bort de som har  färre än totalt 5 relationer med resten av kartan (detta är för att göra kartan tydligare).

Vad betyder storleken?

Storleken på noderna är ”auktoritet” enligt den här modellen.

Har samma urvalskriterier används i kartan för 2012 och 2013?

Ja. Däremot valde vi att ändra lite i antalet kluster som skapades. Med många fler konton fick vi lite för få/stora kluster och valde att öka känsligheten lite med konsekvensen att fler kluster framträdde.

Finns det fler kluster än de som fått färger?

Ja!  Vänstra delen av det orange klustret  skiljer sig mycket från det högra. Kanske finns det tydligasubkluster inom sport? Ut och leta!

Varför har du begränsat antalet noder som är med på kartan?

Det går inte att hantera fler noder/relationer i Gephi som är visualiseringsprogrammet. För varje nod jag lägger till kommer ofta hundratals relationer. Jag gör alltså så stor karta som är möjligt.

Har färgerna någon betydelse?

Nej, inte att det blev just rött eller grönt – det är slumpmässigt och kunde lika gärna varit tvärtom. Däremot alla konton som har samma färg tillhör samma färgkluster, se nedan.

Samma färg kommer tillbaks på olika ställen i kartan, är det samma kluster?

Ibland ja, ibland nej. Titta noggrannare – är det nyansskillnad så är det olika kluster. Är de EXAKT lika så är det sannolikt samma.

Varför är jag inte med på kartan?

Har du bytt namn på din avatar? Testa med ditt gamla! Har ditt konto varit låst under februari? Skriver du på andra språk än svenska? Har du twittrat mer än en gång om dagen? Följer du fler än 5 personer.

Varför är jag med i kluster [x]?

Tillhörighet till färgkluster och plats i kartan räknas ut automatisk. Det finns ingen form av manuell hantering. Varje konto kommer att hamna någonstans och tillhöra ett färgkluster. Att man tillhör en viss färg betyder på inget sätt att man tycker som de andra kontona, eller ens interagerar med dem. Det betyder bara att man följer och följs av ungefär samma andra konton. Men på en övergripande nivå stämmer både plats och färg väldigt bra. Det är sällan/aldrig någon hamnar ”fel” i en teknisk bemärkelse. Urexemplet på detta kan illustreras med att ett konto som bevakar nationalistiska rörelser och personer på twitter kommer sannolikt att själv tillhöra detta kluster. Att så är fallet är inte en bugg, det är en feature.

Varför kallar ni klustret för [x]?

Om själva klustertillhörigheten beräknas fram och är en ganska exakt vetenskap så är namnsättningen inte det. Vi har helt enkelt tittat på vilka som ingår i ett kluster och sedan satt ett namn utifrån vad vi tycker verkar vara den minsta gemensamma nämnaren. Ofta är det mycket lätt (titta exempelvis på sportklustret), medan det ibland är svårare. Förra året gjorde vi ingen egen karta för att inte ge sken att det ”är” på ett visst sätt. Under året som gått har vi fått extremt mycket frågor om vad en färg är/betyder och valde därför att ge förslag på tolkning i år.

Intressant! Jag vill veta mer!

Läs mer om grafen och kluster här och här.

 

Ein Gedanke zu “Frågor och svar om klusterkartan

  1. Pingback: Twitter är svårt » JMW

Lämna ett svar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

obligatoriskt