Uppdaterat 1 feb: Seminariet är nu fullbokat! Vi kommer dock att livesända seminariet, så besök oss här på Intellecta-bloggen torsdag kl 8.30. Välkommen!

Torsdagen den 3 februari presenterar vi Twittercensus – en rapport om twitteranvändningen i Sverige.

Twitter är ett av de mest omtalade socialamedierfenomenen i Sverige. Twitters genomslag i traditionell media är omfattande, och snart sett varenda opinionsbildare, politiker eller journalist med ambitioner är själv aktiv på Twitter.

Men en ordentlig genomlysning av antalet svenskar som faktiskt använder sig av mediet – och hur det används – har saknats som underlag för diskussionen.

Fram tills nu. 1 000 000 användare och miljontals tweets har granskats. Datainsamlingen är klar, men analysarbetet bara påbörjat. För att det ska bli så bra det kan bli behövs fler hjärnor.

Därför vill vi att du kommer till seminariet.

På frukostseminariet kommer vi bland annat att presentera alldels färska siffror på antalet svensktalande twittrare, utvecklingen över tid och och över aktiviteten på twitter. Förhoppningsvis blir det en spännande diskussion kring resultaten och twitters genomslag och framtid.

Tid: 3 februari, 08.30 (vi bjuder på frukost)
Plats: Intellecta, Birger Jarlsgatan 57, Spårvagnshallarna

OSA per e-post till hampus.brynolf(kringla)intellecta.se, senast de 31 januari.

Twitter är ett av de mest omtalade socialamedierfenomenen i Sverige. Twitters genomslag i traditionell media är omfattande, och snart sett varenda opinionsbildare, politiker eller journalist med ambitioner är själv aktiv på Twitter. Men det finns ingen i korrekt genomlysning av antalet svenskar som faktiskt använder sig av mediet.

Några försök att räkna antalet aktiva användare har gjorts, bland annat finns Mattias Boströms imponerande körning. Det är också från hans undersökning vi fick inspirationen att göra en mer omfattande mätning. Ett annat försök att räkna antalet aktiva användare kommer från Microsoft. De, vad det verkar, har ställt frågor om användning av Twitter i en undersökning. Även Sysomos har med Sverige i en kartläggning.

Alla undersökningarna har sina problem. Mattias undersökning är manuell, med alla de brister det innebär. Microsofts mätning är en intervju- eller enkätundersökning där de frågat (kanske) tusen personer om deras internetvanor. Ett problem är att av den lilla mängd de frågat är det kanske bara en eller ett par som faktiskt använder twitter. Med så små kvantiteter blir felmarginalerna stora. Om bara en person påstår sig känna till och använda Twitter fast han eller hon inte gör det – ja då faller hela undersökningen.

Mot bakgrund av detta har vi genomfört den mest omfattande kartläggning av svenska Twitteranvändare. Metoden är enkel: vi satte upp ett program som laddade hem en användares senaste tweets, analyserade språkinnehållet och – om personer skrev åtminstone något tweet på svenska – därefter analyserades alla vänner och följare. Detta upprepades tills vi inte längre hittade några nya personer. Schematiskt ser processen ut så här:

Men nu behöver vi lite hjälp av er alla! För att säkra kvalitén på den insamlade datan behöver vi hjälp att verifiera att datorn bedömt språket rätt. Om du har 10 minuter över, gå därför in på www.twittercensus.se och kontrollera att språkigenkänningen är korrekt.

Resultaten kommer i sin helhet att presenteras i början av februari – mer info om detta kommer inom kort.