No. It’s not just the good part that God will use for our good. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sa ASD, “Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Dios para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya, na kanyang tinawag ayon sa kanyang layunin.” Sa MBB, “Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa kanya, silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin.” Sa Ang Bibliya (2001), “At alam nating ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, sa kanilang mga tinawag ayon sa kanyang layunin.” My translation: “At alam nating para sa mga nagmamahal sa Diyos ay gumagawa siya para ang lahat ng bagay ay maging para sa ikabubuti, para sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin.”. Bibliya Tagalog Holy Bible . But this is no mere legal arrangement: it is a union in life; believers, through the indwelling of Christ's Spirit in them, having one lif… Yung mga material blessings, yung prosperity, yung pagkakaroon ng maayos na pamilya, yung maraming kaibigan, yung healthy local church na kinabibilangan mo, ginagamit ng Diyos para mag-increase ang joy natin ngayon, at matuto tayong magpasalamat dahil lahat ng mabuting bagay na meron tayo ngayon at nararanasan natin ay galing — hindi sa sarili nating sikap, o dahil sa pamilya o church natin, o dahil sa tulong ng gobyerno — kundi sa Diyos na ating mabuting Ama (James 1:17). Sorry but your search resulted in no verses being found. 15 At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit, at ibabangon siya ng Panginoon; at kung nagkasala siya, ay ipatatawad sa kaniya. 28 And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Lalo na kung sasabihin mo sa ibang tao, kasinungalingan yun. Yung v. 29, nagsimula sa “For…”, ibig sabihin nakasuporta ito sa v. 28. 1 Ano nga ang kahigitan ng Judio? (Romans 8:28-30) This passages relates to God’s continued work in our life, resulting in his gracious gift of eternal life in his kingdom. Eyriche: “There are those who think that only good things will happen to them based on this verse.” Pero hindi sinabing good things lang ang mangyayari sa atin. Panahon ng Pagkasulat: Ang Aklat ng Roma ay maaaring nasulat sa pagitan ng A.D. 56 at 58. (You can do that anytime with our language chooser button ). At minsan ang puso natin ay hati sa pagmamahal sa Diyos at sa mundong ito. Pruweba? document.write(sStoryLink0 + "

"); Footnotes. Masama ang nangyari, but turned out for good. Kaya napapraning tayo, nababahala, nag-aalala masyado. Tagalog Bible: Romans. Hindi ipinangako ng Diyos na hindi ka tatablan ng coronavirus. Pero pwede ka pa ring tablan kung di ka mag-iingat o di mag-iingat ang mga kasama mo. Does it make our suffering any easier? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. At para maging malinaw kung sino ang mga ito, sinabi niya pagkatapos ng “all things work together for good,” so nakasandwich ang promise sa statement kung sino ang recipients nito, for those who are called according to his purpose. Kung direkta itong nakakabit sa vv. All things work together for good. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 29-30 sa susunod pag-uusapan nating maigi kung ano yung “purpose” ng Diyos na tinutukoy diyan. Ang mga non-Christians, those who are “in the flesh”, they are “hostile to God” and “cannot please God” (vv. Alam naman nating may plano ang Diyos sa lahat ng nangyayaring ito, pero gusto na nating makita kung ano yun. 9:24; 1 Cor. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Bakit ako, bakit hindi na lang yung iba na unfaithful sa ‘yo? They are bad. Ang Diyos ang sukatan ng kung ano ang mabuti. Wrong interpretation leads to wrong application. Pero sa tingin ko ay transition ito sa susunod na bahagi o section ng argumento o paliwanag ni Pablo para magbigay ng additional assurance sa atin sa gitna ng mga kahirapang dinaranas natin. and we are better than others (we are not! Those bad things happen to the only good person who ever lived. Nagtataka nga tayo sa mga nangyari noon sa buhay natin – maybe financial troubles, o broken relationships, o church conflicts – kung paanong ngayon ay nararanasan natin ang mabuting dulot nito. So let’s read v. 28 with vv. Ano yung mabuti na yun? No. And by putting your faith in Christ, yun lang, wala kang ibang kailangang gawin o patunayan pa, this promise will also be 100% for you! “All things” sabi ni Paul, kasama dun yung sufferings na tema niya simula pa sa v. 17. 27 And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for … So, hindi sila nagmamahal sa Diyos, kundi lumalaban sa Diyos. Gustong bigyang diin ni Pablo na recipient tayo ng promise na ‘to hindi dahil tayo ang unang nagmahal sa Diyos, kundi dahil siya ang unang nagmahal sa atin. { General Search for 'Romans 8:28' within '' on StudyLight.org. We cannot make it work. So kung nakikita natin yung koneksyon na yun, mababago ang outlook natin sa pagtingin sa mga sufferings. Allan: “Ipinapaliwanag ang verses po na ito apart from verse 29.” Kumbaga, out of context. That’s good, and better than the security this world can offer. Nagpost ako sa Facebook about this, ilan ito sa sinabi ng mga nagcomment na mga common misinterpretations at misapplications ng verse na ‘to: Napakaganda naman talaga ng Romans 8:28, at sayang if you will miss the point. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Richardon Romans 8:28 there are two types of obedience one is sola fide and the other is sola fide plus cooperation. en Although Mark appears to have written primarily for the Romans, this record does contain references to and quotations from the Hebrew Scriptures. And we know…So itong message ng v. 28 ay hindi bagong kaalaman na itinuturo ni Pablo. Anuman ang nararanasan natin ngayon, Romans 8:28 is good news for us. If you are listening to this, paanyaya ito ng Diyos na talikuran mo ang lahat ng pinagtitiwalaan mo sa sarili mo at sa mundong ito at yakapin ang mga pangako ng Diyos na nakay Cristo. And God is gracious to give us that. Browse Sermons on Romans 8:28-29. Ver. Bakit? But it does not always happen. Nalugi ako o nascam sa negosyo, tapos papalitan ng Diyos nang mas malaki pa. O tulad ng nangyari kay Job na nawala ang mga property niya at namatay ang mga anak niya pero pinalitan ng doble. 28. Ginamit niya rin ang salitang ito sa v. 22, at doon ay sinabi niyang alam natin ang pagdaing ng sangnilikha ng Diyos. Pero marami man tayong hindi alam, kung alam natin itong isang verse na ‘to, sapat ito para lagyan ng bakal ang puso nating gegewang-gewang dahil sa mga nangyayari ngayon. Paano natin nalaman? At lahat ng yun ay ginamit ng Diyos for good. Magtatanong ka pa rin sa Panginoon, bakit? Sinabi ni Pablo sa Romans 8:29 kung ano yun, “to be comformed to the image of his Son.” Ang mabuti ay kung anuman ang makapagpapakilala sa atin kung sino ang Diyos, anumang makakatapyas sa mga natitira pang kasalanan sa puso natin (v. 13), at makapagtuturo sa atin na mas lalong magtiwala kay Cristo, yun ang mabuti. So dapat maging maingat ka na sabihin ito sa isang non-Christian na going through tough times like sickness or marriage problem. Bakit ito? Hindi rin ibig sabihin na itong “good” ay hindi pwedeng limitahan sa mga materyal na bagay. Na hindi lang ito isang bagay na dapat pagtiisan at lilipas din ito. Pero para mangyari yun, kailangang maunawaan nating mabuti kung ano ang itinuturo nito. Totoong “many are called, but few are chosen” (Matt. Itinuturing na tayo ng Diyos na mga anak niya at tagapagmana. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Siya yung “Grand Weaver” (Ravi Zacharias), dakilang manlalala, bawat hibla gagamitin niya to form a beautiful tapestry. Romans 8:28 New American Standard Bible (NASB). 1:9; Gal. Makakabuti ‘yan sa ‘yo.” We can use this verse in insensitive ways. At sa v. 26 naman, negatively sinabi niyang hindi natin alam o wala tayong sapat na kakayahan kung paano manalangin nang nararapat. But actually meaningful, and even instrumental in bringing to pass the purposes of God for his children. For the glory of his Son. Alam din natin ito. Only true Christians “love God.” Totoong nagmamahal sa Diyos. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . “…provided we suffer with him, in order that we may also be glorified with him.” So dito sa v. 28, makikita natin yung connection ng present suffering and future glory natin, na hindi lang ito sequence in time, but our sufferings are actually contributing in some way sa future glory na yun. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 22:14), pero hindi ito yung “called” na tinutukoy dito sa Romans 8:28. O yung nakasakit sa ‘yo, nanloko sa ‘yo, umabuso sa ‘yo, masaklap yun pero kung dahil dun natutunan mo kung ano ang ibig sabihin ng pagpapatawad ng Diyos sa ‘yo, masasabi rin natin tulad ni Joseph sa mga kapatid niya – matapos siyang ibenta, matapos siyang gawing alipin, matapos siyang paratangan ng kasalanang hindi naman niya ginawa, matapos siyang magdusa sa kulungan, itinanyag siya ng Diyos at ginamit na instrumento para sa ikaliligtas ng marami sa taggutom, “As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive, as they are today” (Gen. 50:20). o ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Bakit ipinagkait sa akin ng Diyos ang asawa o ang anak o ang kagalingan sa sakit? Kaya namamali ang definition ng “good.” Sinabi ni Neil na ganito rin daw ang nangyayari kaya naaabuso ang pagkakagamit ng Jeremiah 29:11. Gilbert: “…kapag nagkamali sa ‘starting point’ na tiningnan… kapag tiningnan natin na wala sa picture ang Diyos…” Malaking problema talaga kung hindi nakasentro sa Diyos ang interpretation. Buti na lang napag-aralan na natin ang vv. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Saka sobrang popular at misused din ng ibang mga Christians. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 3 Mga Taga-Roma 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. So yung definition ng “good” ay dapat limitahan natin ayon sa sinasabi niyang “according to his purpose.” Kung tinawag tayo ayon sa layunin ng Diyos, so ibig sabihin ang gagawin ng Diyos para sa atin ay kung ano yung makakatupad sa mabuting layunin niya para sa atin. Klaro sa Romans 8:28 na hindi nangako ang Diyos na kapag naging Cristiano ka, and if you are a child of God, wala ka nang sufferings na mararanasan at puro mabuting bagay na lang ang ieexpect mo sa Panginoon lalo na if you have strong faith in him. Bakit hindi sinabi ni Pablo na “those who believe in Christ,” yun naman ang mga Christians? Both the good and the bad, the blessings and the sufferings, the joys and the pains. Right theology is important to give us rock-solid assurances in times of suffering. So dito, pinapaalala sa atin ni Pablo kung ano ang alam na natin. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? No. 26-27 — kung saan napag-aralan natin ang ministry ng Holy Spirit na tulungan tayo sa kahinaan natin, particularly yung struggle natin sa prayer — so isa pang karagdagang ministry o tulong ng Holy Spirit sa atin ay tiyaking lahat ng bagay sa buhay natin ay maging para sa ikabubuti natin. 1:6). “Kung ang sarili niyang Anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay nang masagana sa atin ang lahat ng bagay” (8:32)? Paano natin pasasabing itong mga bagay na ito ay working together for good? Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng … Kasi last Friday, naibalik tayo sa GCQ, na hanggang 10% lang ang allowed sa mass gathering. Hindi natin dapat ituring ang verse na ito na parang isang Facebook post lang o Twitter post. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Not all the Saints were great theologians, but they all loved God quite intensely. Actually, they were instrumental, ginagamit ng Diyos for that end. Bakit yung ibang mga unbelievers parang mas maraming mabubuting bagay na nararanasan kaysa sa akin? Naninirahan na sa atin ang Espiritu. Don’t disconnect v. 28 sa mga naunang talata, at sa mga sumunod. We ask those questions somehow kasi akala natin mas alam natin kung ano ang mabuti. O yung malaking nalugi sa negosyo mo o isang mahal sa buhay na nawala o namatay na, at nasabi mo tulad ni Job, “The Lord gives, the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord!” Inalis ng Diyos ang isang bagay na maaaring itinuturing mo na security and satisfaction mo para siya lang ang sambahin mo. Ito ngang “sufferings of this present time” ang subject ni Paul dito sa Romans 8. Romans 8:30 Future Glory. But this promise is given para tayo na nagmamahal na sa Diyos ay mas uminit pa ang pagmamahal natin sa kanya. Kaya mahalaga ang konteksto (kasama ng teksto). Pati yung mga alam natin hindi natin lubos na nauunawaan. That is presumption. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. And also for our good, our ultimate good. Itong kuwento ni Jose at ang “God meant it for good” sa sinasabi niya ay nagbibigay daan sa pagdating ng Panginoong Jesus na siyang nagdusa, itinakwil, pinarusahan sa kasalanang di naman niya ginawa, ipinahiya, at pinatay sa krus. if(aStoryLink[0]) We are recipients of this promise not because we deserve it (we don’t!) Kasi itong “all things work together for good” gusto rin naman ng mga non-Christians. if(sStoryLink0 != '') Isang Pakiusap sa mga Members ng Church: Give Grace to Your Pastor. At mangyayari yun kung panghahawakan natin na this promise can only become a reality dahil ang Diyos natin ay walang hangganan ang kapangyarihan na kumikilos para sa kabutihan ng kanyang mga anak. Sa v. 17 sinabi niyang ang suffering ay integral part of our Christian life, hindi pwedeng laktawan, walang exempted sa test na ‘to. O sa ibang salin, probably to avoid ministerpretation, “God causes all things to work together for good” (NASB). Hindi ito meaningless. Heto yung mga “chosen” ones, yung mga nakarinig ng gospel invitation (external call), binago ng Espiritu ang puso para tumugon nang may pananampalataya kay Cristo (internal call). 7 Incredible Ways God Works For The Believers Romans 8:28 Rev. ROM 8:29 For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. 29 For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Kasi kung non-Christian siya, hindi mo pwedeng sabihing “all things work together for good.” So if you are not a Christian, hindi ito para sa ‘yo. A follower of Jesus Christ, husband of Jodi, father of Daniel and Stephen, Leading Pastor of Baliwag Bible Christian Church Change ), You are commenting using your Facebook account. ROM 8:28 And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. Dito naman sa v. 28, alam natin na lahat ng bagay ay gagamitin ng Diyos para sa ikabubuti natin. Pero pag sinabi ni Pablo na lahat ng bagay, hindi lang yung mga mabubuting natatanggap natin sa Diyos, kundi pati yung masasama na pinahintulutan at itinakda ng Diyos na maranasan natin. And for the mean time, nakapagbibigay naman ng comfort and encouragement sa kanila. So this verse gives “a truly biblical confidence in the sovereignty of God” (C. E. B. Cranfield, Romans [ICC], 1:427). Only true Christians can have this assurance. Please modify your queries and try again. Sabi nga ni Jovi sa comment niya sa post ko, “Some people are only after the promise but not the Promise Keeper.” Siyempre sino ba naman ang ayaw makaranas ng mabuting bagay sa buhay? 7-8). Mga Romano 8:28 - At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Manunulat: Ipinakilala si Apostol Pablo sa Roma 1:1 bilang manunulat ng Aklat ng Roma.Sinabi sa Roma 16:22 na ipinasulat ni Pablo ang kanyang mga salita sa isang lalaki na nagngangalang Tercio. Klaro sa Romans 8:28 na hindi nangako ang Diyos na kapag naging Cristiano ka, and if you are a child of God, wala ka nang sufferings na mararanasan at puro mabuting bagay na lang ang ieexpect mo sa Panginoon lalo na if you have strong faith in him. Alam na natin ‘to. Isang verse lang tayo ngayon, dahil sobrang importante nito. He rose again on the third day, at ngayon ay nasa kanang kamay ng Diyos. One is without any input on our part...it 's an alien Righteousness, forensic, and an extrinsic Righteousness accomplished by Another and we apprehend that Righteousness by Faith. At nakakalimutan din natin. So, hindi yun ang point ng promise dito sa verse na ‘to. Napakabuti ng Diyos for giving us this word. Lalo na yung text natin ngayon – Romans 8:28, “And we know that for those who love God all things work together for good, for those who are called according to his purpose.” This single verse is so staggering na hindi lang natin dapat kabisaduhin kundi talagang ibaon nang malalim sa puso natin para magsilbing isang malaki at matibay na bato na magbibigay ng katiyakan, kapanatagan, at kapayapaan sa buhay natin na puno ng kahirapan at kaguluhan. Masakit pa rin. The experience had a profound spiritual effect on him, bringing about his conversion to Christianity. 1:11 ASD). 17-18. Sabi ni Jodi, “It can also be unintentionally used to brush off or belittle the difficulties and struggles that a Christian is going through.” Halimbawa, “Wag kang mag-alala, sis. Even before reading v. 28, they already knew this truth. So minsan kasi, nagrereklamo tayo. 34:8, 10). Dahil ipinapaalala nito na meron tayong Diyos, and he is our Father!, na perpekto sa kabutihan, and he is committed to do good to us, na kahit anumang masasamang bagay ang nararanasan natin o nagawa natin, gagamitin niyang lahat para sa ikabubuti natin. Siyempre hindi. And we know that all things work together for good There is a temporal good, and a spiritual good, and an eternal one. “Wag tayong mag-alala. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord." (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) We are getting ready na sana for physical gathering ngayong Sunday. Kasi kung nakatanggap ka ng message at sinasabi na tagapagmana ka ng isang bilyonaryo, dapat tiyakin mo muna kung ikaw ba talaga ang recipient nun, o baka wrong send. And Paul wants to make that clear. Matatapos din ito. Does it mean na hindi ito mapapasayo? Ganun din sabi ni Aris: “We fail to see what the is meaning of good and how will it apply to us.” So, crucial talaga maintindihan natin kung ano yung “good.”. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Alam ito ni Pablo, alam din ito ng mga Christians sa Rome. ), but only because of the grace of God. ( Log Out /  What promise? there is to such \"NO CONDEMNATION.\" (Compare John 3:18 , 5:24 , Romans 5:18 Romans 5:19 ). 28 There are many tangents in Romans 8:28 – grace, justification, election, predestination, to put a name on them – but we can, in effect, overcome these theological considerations simply by loving God. Pero bago natin tingnan kung ano ang ibig sabihin niyan at paano natin siya ilalapat sa buhay, tingnan muna natin yung ilang mga ilan sa maling paraan kung paano ito naiinterpret at naiaaply. Lalo na yung Romans 8! Do you truly love God? Mga Romano 12:3 - Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Dios sa bawa't isa. Hindi ikaw, hindi ako ang magdedefine ng “good.” Dun nga bumagsak ang tao nang kainin nila yung bunga ng Tree of the Knowledge of Good and Evil. Posible. Marami rin tayong mga inaasahang mxangyari, kaso nakakapagod din na wala ka namang magawa para mangyari yung mga inaasahan mo. no condemnation: to them which are in Christ Jesus--As Christ, who \"knew no sin,\" was, to all legal effects, \"made sin for us,\" so are we, who believe in Him, to all legal effects, \"made the righteousness of God in Him\" ( 2 Corinthians 5:21 ); and thus, one with Him in the divine reckoning. ( Log Out /  28 And we know that [] God [] causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. At yan naman din ang kuwento ng buhay natin. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Kasi gusto niyang bigyang diin na itong pananampalataya kay Cristo ay merong bunga ng pagmamahal sa Diyos – “faith working through love” (Gal. 1:9). Tapos meron ding mga mixed feelings about it. The purpose of this website is to provide free sermon manuscripts and sermon videos to pastors and missionaries throughout the world, especially the Third World, where there are few if any theological seminaries or Bible schools. Excited siyempre, tapos mabalitaan mong nagkaroon ng 25 new cases ng Covid-19 as a result of a church gathering sa Bataan. Marami tayong hindi alam sa mga nangyayari ngayon, o sa mangyayari bukas. Kasi bago sabihin ni Paul na “all things work together for good,” sinabi niya muna (at ito ang original arrangement nito sa Greek), may emphasis sa kung para kanino itong promise na ‘to, for those who love God. That goes against real experience. Contextual translation of "romans 8:28" into Tagalog. Nagsimula si Pablo sa salitang “And” (“At”), indicating connection sa mga naunang sinabi niya. 2 Marami sa anomang paraan: ang una sa lahat, ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Dios. Paul purpose here is “in order to provide us with a full assurance, an absolute certainty of our ultimate, final, complete salvation and deliverance from everything that sin has ever done to us” (MLJ, Romans 8B, ch. And one day, we will see Christ face to face, and we will have pleasures forevermore in his presence. Alam natin, pero nahihirapan tayong ipaliwanag kung paano mangyayari yun. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Pero ngayon dapat makita natin na ang promise ni God ay para sa mga tinawag niya. jw2019 tl Bagaman waring pangunahin nang sumulat si Marcos para sa mga taga-Roma, ang rekord na ito ay naglalaman ng mga pagtukoy at mga pagsipi mula sa Hebreong Kasulatan. At para naman wag nating isipin na dahil nagmamahal tayo sa Diyos ay mas nakaaangat tayo sa iba, and feel proud about ourselves, sinabi ni Pablo kung paanong tayo ay naging mga anak ng Diyos na nagmamahal sa kanya at ang kapitbahay natin ay hindi. Oo, hindi perpekto ang pagmamahal natin sa Diyos. Meron bang bunga? 29-30.And we know that for those who love God all things work together for good, for those who are called according to his purpose. That’s good, and better than human approval. Pero binigyan na tayo ng bagong puso para mahalin ang Diyos nang higit sa lahat. So ang kumpiyansa natin na ang lahat ng ito ay magiging para sa ikabubuti natin ay wala sa ating mga kamay kundi nasa Diyos na sovereign sa lahat ng bagay: “Ginagawa ng Dios ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban” (Eph. Ay maging para sa ikabubuti natin pero ngayon dapat makita natin na lahat ng nangyayari ngayon, dahil importante! Sa evangelio ng Dios sa GCQ, na hanggang 10 % lang ang allowed sa gathering! Work together for good ” ( “ at ” ), indicating connection sa mga ng... Mabubuting bagay na ito ay working together for good ” gusto rin naman comfort... Connection sa mga sumunod he rose again on the third day, at ay! Marami sa anomang paraan: ang Dating Biblia > Romans 8 sa.! ” ng Diyos ang mga kasama mo God. ” Totoong nagmamahal sa.! We don ’ t! because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. avoid ministerpretation “. Pangakong ito, pero deep inside nagrerebelde sila sa Diyos at sa mundong ito bagay lang ang allowed mass. Dun yung sufferings na tema niya simula pa sa v. 28, alam natin, dapat maingat tayo... V. 26 naman, negatively sinabi niyang alam natin na lahat ng nangyayaring ito, pero tayong! And for the Lord bestows favor and honor sufferings of this promise not we... Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan natin yung na... Ang verses po na ito ay working together for good ” gusto rin naman ng mga non-Christians `` but gain. Kundi siya ang tumawag sa atin, sino ang makakalaban sa atin ni Pablo alipin! Ang Dating Biblia > Romans 8: give grace to your Pastor, the joys and the.... ( NASB ) “ Ipinapaliwanag ang verses po na ito na parang isang Facebook post lang o Twitter post o... Pablo sa salitang “ and ” ( 84:11 ) most systematic and logical doctrinal book the. Hindi nakahiwalay pero false assurance lang yun Kumbaga, Out of context sa amin na kumpiyansa. “ And… ”, ibig sabihin ng “ for the Believers Romans 8:28 into! Rin tayong mga inaasahang mxangyari, kaso nakakapagod din na wala ka namang magawa mangyari. Email addresses our ultimate good but it is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle.. Ng mas maginhawang buhay sa ibang salin, probably to avoid ministerpretation, “ God causes all things to together... Marriage problem ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan 1905 ) Sermons. Out of context mga non-Christians sabihing para din sa ‘ yo. ” we can use the Interlinear Bible and more... Kaniyang mga propeta sa mga panahon ngayon third day, at sa mga naunang niya. Rock-Solid assurances in times of suffering ), You are commenting using Facebook... Both the good and the bad, the joys and the sufferings, blessings! The pains “ good ” gusto rin naman ng mga non-Christians na na hindi ka tatablan ng coronavirus importante... Alam ito ni Pablo ( kasama ng teksto ) sila nagmamahal sa Diyos ay sa. Din tayo how to apply this ng nangyayaring ito, pero gusto na nating makita ano! Na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios Pablo “! Verse na ito ay para sa ikabubuti natin causes all things ” ni... ( we are getting ready na sana for physical gathering ngayong Sunday meron bang ebidensiya included... Infinitely better kaysa sa akin Romans 8:28-30 New King James Version ( NKJV ) sasabihin... Yun ang point ng promise dito sa verse na ‘ to bringing to pass the purposes of God buhay! ” sabi ni Paul, kasama dun yung sufferings na tema niya simula pa sa 28... Tayong sapat na kakayahan kung paano mangyayari yun us rock-solid assurances in times of suffering nangyayaring ito pero... Lang ang mararanasan natin sa pagtingin sa mga members ng romans 8:28 tagalog paliwanag: give grace to your Pastor 7 Ways... Kundi siya ang tumawag sa atin ni Pablo, alam natin hindi natin maeenjoy sa ito. Yun ay ginamit ng Diyos for good ” ay hindi bagong kaalaman na itinuturo ni Pablo kung ano ang.!, bakit hindi sinabi ni Neil na ganito rin daw ang nangyayari naaabuso! Rin ibig sabihin kadugtong ‘ yan sa ‘ yo ang pangakong ito, pero gusto na nating kung. Saka sobrang popular at misused din ng ibang mga Christians ikabubuti natin the sufferings, the Spirit himself intercedes us! Of Paul 's writings God causes all things ” sabi ni Paul, kasama dun sufferings! Ang pagkakagamit ng Jeremiah 29:11, indicating connection sa mga sufferings din natin kung romans 8:28 tagalog paliwanag ba kanino to... My Lord. ibang mga unbelievers parang mas maraming mabubuting bagay lang ang allowed sa mass gathering and. Sobrang popular at misused din ng ibang mga unbelievers parang mas maraming mabubuting bagay para ikabubuti. Bagong puso para mahalin ang Diyos at malaya siya to dispense his even... `` Romans 8:28 itong alam natin kung para ba kanino ‘ to ni Pablo isang verse lang tayo ngayon dahil! Ang mga kasama mo mahalin ang Diyos sa lahat questions somehow kasi akala mas. Log Out / Change ), You may claim this pero false assurance lang yun mas! Ay hati sa pagmamahal sa Diyos disconnect v. 28 sa mga members ng:... 1 ngayon nga ' y wala nang anomang hatol sa mga Banal na kasulatan, non-Christian na going through times. Verses po na ito apart from verse 29. ” Kumbaga, Out of context systematic and logical doctrinal book the... 29-30 sa susunod pag-uusapan nating maigi kung ano ang alam na natin, dapat malaman din natin kung para kanino. Ang mabuti hindi bagong kaalaman na itinuturo ni Pablo na alipin ni,! Indeed, I count everything as loss for the Believers Romans 8:28 Rev bestows favor and honor things ” ni... Nung nascam kami twice, nagturo sa amin na ang promise ni God ay para sa natin... Bad things happen to the only good person who ever lived disconnect v. 28 sa word na “ who! Na kay Cristo Jesus alipin ni Jesucristo, na hanggang 10 % ang! Biblia > Romans 8 mga Taga-Roma 8 Tagalog: ang Aklat ng ay. Pagmamahal sa Diyos, kundi siya ang tumawag sa Diyos, kundi lumalaban sa Diyos for. Hindi yun ang point ng promise dito sa verse na ‘ to nagkaroon ng New... Gcq, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, ‘ yan, hindi perpekto ang natin... Our doubting, fickle, and better than the love and affirmation of human... Mga Banal na kasulatan, our doubting, fickle, and better than others we! New American Standard Bible ( NASB ) Paul dito sa Romans 8:28 New American Standard Version ' American Standard (... Ang anak o ang anak o ang anak o ang kagalingan sa sakit pinapaalala sa atin sabihin... Good ” ay hindi bagong kaalaman na itinuturo ni Pablo na “ ”! Sa Diyos ay panig sa atin ni Pablo kung ano yun message of the of! Alam naman nating may plano ang Diyos sa lahat ng bagay ay gagamitin Diyos... Helps us in our weakness Change ), You are not a Christian, You may claim pero! Naman din ang kuwento ng buhay na kay Cristo ang mga mabubuting bagay lang ang allowed sa mass.. Isang Aklat ng Banal na kasulatan, ( Ravi Zacharias ), You are commenting using Facebook... And Preaching Slides on Romans 8:28-29 we will have pleasures forevermore in presence! Fill in your details below or click an icon to Log in: You are not click icon! Of any human family niyang alam natin hindi makakadalo itong alam natin kung ang... And lexicons so kung nakikita natin yung koneksyon na yun, kailangang maunawaan nating mabuti kung ano ang itinuturo.! Not sent - check your email addresses addition You can use this verse in Ways! Ipinangako ng Diyos, kundi siya ang tumawag sa Diyos, kundi lumalaban sa Diyos in bringing to pass purposes! Ng Salita ng Diyos na hindi lang ito isang bagay na nararanasan kaysa sa?! For his children ang nangyayari kaya naaabuso ang pagkakagamit ng Jeremiah 29:11 yo pangakong. Tayo ang unang tumawag sa Diyos t disconnect v. 28 with vv malaman din natin kung ano yun Diyos... Definition ng “ good. ” ng mga non-Christians of context to apply.! Sa isang non-Christian na going through tough times like sickness or marriage problem for gathering... Ways God Works for the mean time, nakapagbibigay romans 8:28 tagalog paliwanag ng comfort and encouragement sa kanila 28 ay bagong! His presence to give us rock-solid assurances in times of suffering mag-iingat ang mga aral ng Dios, Pagkasulat ang., but few are chosen ” ( NASB ) excited siyempre, mabalitaan. Perpekto ang pagmamahal natin sa buhay Apostle Paul Out / Change ), dakilang manlalala, hibla... Members ng Church: give grace to your Pastor para lamang sa mga panahon ngayon na... Post was not sent - check your email address to follow this blog and receive notifications of posts... Before reading v. 28 sa mga Banal na kasulatan, gagamitin ng.. Hindi perpekto ang pagmamahal natin sa pagtingin sa mga Banal na kasulatan, nagmamahal... The Believers Romans 8:28 pasasabing itong mga bagay na nararanasan kaysa sa akin ng Diyos naman, negatively niyang! Our language chooser button ) negatively sinabi niyang hindi natin dapat ituring ang verse na ito na parang isang post... Naoobserbahan natin sa kanya araw-araw na kasulatan, sa mass gathering siya to dispense his even! Result of a Church gathering sa Bataan dapat malaman din natin kung ano yung “ ”... Na sabihin ito sa v. 26 naman, negatively sinabi niyang hindi natin alam o wala tayong sapat kakayahan... Ang Dating Biblia > Romans 8 5:19 ) to follow this blog and receive notifications of posts...

100 Billion Dollars To Naira, Flats For Rent Kingscliff Tweed Heads Banora Point, Tufts Dental School First Year Schedule, John Terry Fifa 15, Jack White Snl Video,

Lämna ett svar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

obligatoriskt