Inspirerade av den här undersökningen i Storbritannien gjorde vi en intern crowdsourcing och tittade igenom de stora svenska börsbolagen och hur de använder sociala medier. Resultaten finns att hitta i ett google docs.

Vad säger resultaten? För det första kan man säga att företagen varit ganska duktiga på att registrera konton och skydda sina namn. Ett och annat har vi alla lärt oss av domänkapningseran.

Däremot ser det mindre lovande ut när det kommer till att visa upp sin sociala mediernärvaro på sin egen webbplats. I undersökningen undersökte vi om de länkar till twitter, facebook eller youtube från sin startsida. Resultatet är ganska magert. Det här gäller även företag som faktiskt har en närvaro i sociala medier värd namnet.

Vad gäller användningen av sociala medier generellt så är det uppenbart att konsumentföretag som syns mest. Att H&M eller Oriflame är stora i sociala medier  förvånar knappast. Även företag som byggbolagen NCC eller PEAB verkar satsa en del på sin närvaro. Men de säljer också bostäder till slutkunder.

När det kommer till den tyngre industrin ser det sämre ut. Speciellt om man tittar på innehållet: där de mindre konsumentinriktade bolagen verkar använda twitter i större utsträckning för automatiska enkelriktade flöden, ha ickeaktiva konton eller för den delen ingen närvaro alls. Det är förstås möjligt att denna typen av bolag använder sociala medier mer i PR syfte och inte gör det under eget namn.

Så vad använder börsbolagen sina twitterkonton till då? Här behövs en mer kvalitativ analys, men bara genom att söka efter @ bland deras tweets så framgår det att någon större dialog handlar det inte om mycket mer än 15 bolag som verkar ha hittat svara-knappen på Twitter.

Sammanfattningsvis kan man säga att de verkar som om de stora svenska börsbolagen inte har hittat hur eller varför de ska använda sociala medier ännu. Och det är inte alltid självklart. De flesta av oss som arbetar med sociala medier har både en och annan gång stött på företag där det faktiskt inte är helt självklart hur de ska – i pengar – kunna räkna hem investeringar i sociala medier.

Ett tips till er är att börja enkelt. Ni kanske inte kommer att sälja fler ton stål genom ert twitterkonto. Ni kanske inte direkt får bygga nya industrirobotar för att ni facebookar bättre. Men ni kan åtminstone använda sociala medier för att att visa att ni är en attraktiv arbetsgivare. För att få studenter att göra exjobb hos er. För att signalera att ni inte är ett företag som kommer att blockera Facebook så fort IT-avdelningen vill det. På det sättet tror jag att ni kommer att lyckas rekrytera rätt personal de närmsta åren. Och det är affärsnytta det.

Lämna ett svar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

obligatoriskt