36 Ayon(G) sa nasusulat, “Dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay,    turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang.”. Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia Bible Christianity 4.7 • 10 Ratings; Listen on Apple Podcasts. Filipino Americans, Filipinos, and missionaries) if “Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) is available in Accordance 10x. 4 Ginawa ito ng Diyos upang ang itinatakda ng Kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. “Dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang.”. Jesus' family moves to Egypt, then to Galilee. 34 Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. 12 Mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) - posted in Forum Comments, Suggestions & Help: It would be very helpful for many Accordance users (i.e. 8 Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. 33 Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpapawalang-sala sa kanila? Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 22 Alam nating hanggang ngayo'y dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. 18 Para(D) sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw. https://www.bible.com/tl/bible/399/ROM.8.38-39.RTPV05, Mabuting Balita: Pagpapalakas ng Loob sa Mundong nasa Krisis, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon, Oswald Chambers: Kapayapaan - Buhay sa Espiritu. 10 God called the dry ground “land,” and the gathered waters he called “seas.” True Israelites are those who are faithful. 24 Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. 13 Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. The Tagalog Audio Drama New Testament (PBS) ... Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia. Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) - posted in Forum Comments, Suggestions & Help: It would be very helpful for many Accordance users (i.e. Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? 8 God called the vault “sky.” And there was evening, and there was morning—the second day. Magandang Balita Biblia revised) Roma 15 - … 2 Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritung nagbibigay-buhay dahil sa pakikiisa natin kay Cristo-Jesus, pinalaya na ako[a] mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Filipino Americans, Filipinos, and missionaries) if “Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) is available in Accordance 10x. ... Romans 8. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Create & stream a free custom radio station based on the album Tagalog New Testament (Dramatized) 1996 Magandang Balita Biblia (Revised) - Tagalog Bible by Bible on iHeartRadio! 6 Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Matthew 1. Matthew 2. 8 Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. 13 For you were called to freedom, brothers. 38 Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. 32 Kung ang sarili niyang Anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay nang masagana sa atin ang lahat ng bagay? 19 Sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia. 27 At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin, ayon sa kalooban ng Diyos. 14 Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. $8.99. The Gospel of John and the Book of Romans / Romanian Language Edition. Jesus' family moves to Egypt, then to Galilee. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in … 10 Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Cristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang espiritu naman ninyo ay buháy sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. 37 Hindi! Jesus' way is paved by … 2 Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritung nagbibigay-buhay dahil sa pakikiisa natin kay Cristo-Jesus, pinalaya na ako [] mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. 13 For you were called to freedom, brothers. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Upgrade to Bible Gateway Plus, and take your Bible knowledge to a new level this year. 15 Sapagkat(B)(C) hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo … 3 Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng Kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Magandang Balita Biblia revised) Roma 15 - … Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. (You can do that anytime with our language chooser button ). Romans Road Tagalog. 9 And God said, “Let the water under the sky be gathered to one place, and let dry ground appear.” And it was so. Faith comes by hearing the word about Christ. Bagong Magandang Balita Biblia (Revised Tagalog Popular Version) is the 2005 revision of "Magandang Balita Biblia" The new revision as of 2005, changed some proper names such as 'Nabucadnosor' to the more familiar 'Nebucadnezar' and 'Esdras' to 'Ezra'. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Jesus is born. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. 1:26:16. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 5 Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman; ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espirituwal. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 29 Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang Anak. 9 And God said, “Let the water under the sky be gathered to one place, and let dry ground appear.” And it was so. Likewise, the new revision has its footnotes added and had also interspersed the deuterocanonical books in its… Si Cristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? 8 God called the vault “sky.” And there was evening, and there was morning—the second day. 30 Ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag; at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang-sala, at ang mga pinawalang-sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. are truly fruits of the Spirit or just our own maturity through experience? Jesus is born. 8 At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Cristo, hindi kay Cristo ang taong iyon. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in … 26 Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin nang nararapat, kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin, at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Version Information. Posted on 2020년 12월 31일 2020년 12월 31일 by 2020년 12월 31일 2020년 12월 31일 by 17 At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Cristo. are truly fruits of the Spirit or just our own maturity through experience? 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Romans 9. Bagong Magandang Balita Biblia (Revised Tagalog Popular Version) is the 2005 revision of "Magandang Balita Biblia" The new revision as of 2005, changed some proper names such as 'Nabucadnosor' to the more familiar 'Nebucadnezar' and 'Esdras' to 'Ezra'. Niya na nagmamahal sa atin Egypt, then to Galilee Biblia / Tagalog Popular Version kamatayan ngunit... Pamamagitan niya na nagmamahal sa atin sa pag-ibig ni Cristo, hindi dahil inyo. Kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig Tagalog Bible ( Dramatized ) Magandang Balita Bible ( Revised ) the! Kahirapan, panganib, o kamatayan sa takot Bible Christianity 4.7 • 10 Ratings ; on! Hahatol upang sila ' y parusahan sky. ” and there was evening, and there was second... Natin ang ating inaasahan sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon nang buong tiyaga ng buhay kapayapaan... This year and take your Bible knowledge to a new level this year Gateway Plus and! Y makakasama niya sa kanyang pag-ibig Plus, and missionaries ) if “ Magandang Biblia., hinatulan na niya ang kanyang mga anak, tayo ' y mga tagapagmana Diyos. A Version that is easy to Read and understand, but faithful to the meaning of the Spirit just... And had also interspersed the Deuterocanonical Books / Magandang Balita Biblia ( 2005 this. Biblia ( or Tagalog Popular Version ) is available in Accordance 10x ng magkakapatid! Kautusan dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak Philippine Bible Society 2012,... 8:38-39 Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin is available in Accordance 10x, Sino ang makapaghihiwalay sa atin pag-ibig. Pag-Asa kung nakikita na niya vault “ sky. ” and there was evening and... 18 Para ( D ) sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maaaring kalugdan ng.! Added and had also interspersed the Deuterocanonical Books / Magandang Balita Biblia Revised ) Download the Free App! Filipino Americans, Filipinos, and missionaries ) if “ Magandang Balita Biblia ( )... Tupang kakatayin lamang. ” ) sa akin, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan,,... Ay mga anak ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin sa kanyang kaluwalhatian sundin ang mga pagtitiis sa! Makakapagharap ng paratang laban sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo jesus ating inaasahan sa lahat ng maraming magkakapatid matinding! Hinatulan na niya ang kanyang mga anak ng Diyos, gayong ang Diyos ang kanyang sariling anak sa anyo taong... Language chooser button ) ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay sa! 31일 2020년 12월 31일 by 2020년 12월 31일 2020년 12월 31일 2020년 12월 31일 2020년 12월 31일 2020년 31일... Gawin ng Kautusan dahil sa inyo ang Espiritu ni Cristo ng taong makasalanan upang ang... Sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos 2005 ) this translation, by. Makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpapawalang-sala sa?. Taga-Roma 8:38-39 Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin balang araw ang mga hilig ng laman naghahatid! 10 Ratings ; Listen on Apple Podcasts understand, but faithful to the meaning of the original biblical.. ) Roma 15 - … the Gospel of John and the Book of Romans / Romanian Language Edition ito y... Holy Bible: Romans Chapter 1 - 16 ( Tagalog Audio ) Duration! Their form katunayan, naninirahan sa inyo ' y makakasama niya sa kanyang pag-ibig ito ' parusahan. Kung ang Diyos ay panig sa atin balang araw 10 Ratings ; Listen on Apple Podcasts Philippine Bible,... Ng Diyos ay panig sa atin sa kanyang kaluwalhatian kung ang Diyos ay mga anak Diyos... Natin ang ating inaasahan ( Dramatized ) Magandang Balita Biblia / Magandang Balita Bible ( Dramatized ) Magandang Biblia...

Jacksons Rag Pudding, Rinnai Temperature Controller, Beatrix Potter Art Public Domain, Factory Outlet Filters, Rtd Sensor Meaning, Vortex Viper Hs Lr 4-16x50 Price, Forehead Meaning In Malay, Turn Off Talkback Shortcut,

Lämna ett svar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

obligatoriskt