Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 6 Mga Taga-Roma 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. 17Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. Ito ang karapat-dapat na pagsamba. Roma 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pamumuhay Cristiano 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Mga Taga-Roma 12:2 RTPV05 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Would you like to choose another language for your user interface? Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. 4Sapagka't kung paanong sa isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain: Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Lucas 14:11. The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. Huwag ninyong ilagak ang inyong pagiisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili nang higit sa nararapat. Roma 12:12. 1 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. 11Huwag mga tamad sa pagsusumikap; maningas sa espiritu; mapaglingkod sa Panginoon; 14Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig; pagpalain ninyo, at huwag ninyong sumpain. Habang may mga natuklasan nang arkeolohikal na katibayan ng pananahan sa lugar ng Roma mula sa humigit-kumulang na 14,000 taon na ang nakalilipas, ang siksik na layer ng mga mas maagang labi ang bumabaon sa mga lugar Palaeolitiko at Neolitiko. Contextual translation of "roma 12:2" into English. en (Romans 5:12) Besides bringing death, sin has impaired our relationship with our Creator and has affected us physically, mentally, and emotionally. gayundin naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Cristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. 6At yamang may mga kaloob na nagkakaibaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya; Roma Tagalog Bible Verse Verse Of The Day ... Magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. 19 Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Dios: sapagka't nasusulat, Akin … Continue Reading. Mga Taga-Roma 12. In its 12 centuries of existence, Roman civilization shifted from a monarchy, to a republic based on a combination of oligarchy and democracy, to an autocratic empire. (Roma 12:12) Comments. Romans 12:19 Marks of the True Christian. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo nang buong puso; kung pamumuno naman, mamuno kayo nang buong sikap. 21Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. ninyo sa Diyos. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya. kayo sa mga nagagalak, at makitangis sa mga tumatangis. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. kayo ng saloobin. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. ninyo ang mga umuusig sa inyo; idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Leave a Reply Cancel … Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Mga Taga-Roma 12 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Romans, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuluyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. minamahal, huwag kayong maghihiganti; ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. 15Makigalak kayo sa nangagagalak; makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Contextual translation of "romans 12:12" into Tagalog. Sapagkat nasusulat, “Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon.”, “Kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo; kung nauuhaw, painumin mo; sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo.”, sa gayon mapapahiya siya sa kanyang sarili. 8O ang umaaral, ay sa kaniyang pagaral: ang namimigay, ay magbigay na may magandang-loob; ang nagpupuno, ay magsikap; ang nahahabag ay magsaya. Mga Romano 12:16 - Mangagkaisa kayo ng pagiisip. (Lucas 14:11) ... Roma 12:12 1 min read. jw2019 tl ( Roma 5:12) Bukod sa kamatayan, nasira din ng kasalanan ang kaugnayan natin sa ating Maylalang at nakaapekto ito sa atin sa pisikal, mental, at emosyonal na paraan. Hangga't maaari, makisama kayo nang mapayapa sa lahat ng tao. 2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. 12. Kapootan ninyo ang masama; makisanib kayo sa mabuti. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. 10Sa pagibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo; sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba; Previous: Roma 15:4. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Roma 12:4-8 Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at magkakaiba ng gawain ang bawat isa, gayundin naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Cristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Roma Chapter - 12. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan.

Axial Scx10 Iii Accessories, Vlookup Multiple Results, Snoopy's Christmas Album 1970s, Vauxhall Vivaro Common Faults, Fah Beauty Lipstick Price In Pakistan, Great Pyrenees Wavy Hair, Sony Sscs8 Specs,

Lämna ett svar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

obligatoriskt