Jag kommer att skriva ett mer omfattande inlägg om det här, men eftersom det kommer många frågor så ska jag göra en snabb förklaring. Enklast att förklara kluster och hur grafen är uppbyggd är med ett en enkel bild på ett mycket mindre nätverk. Färgerna representerar ”kluster”, alltså samhällen av noder (twitteranvändare) som följer varandra. Vilken färg ett kluster får har ingen betydelse utan är slumpmässigt.

Som också syns i bilden så hamnar noder som har relationer (följs/följer varandra) dras till varandra. De har en attraktion. Omvänt finns en kraft som verkar åt andra hållet – noder som inte följer varandra ”skjuter ifrån” varandra. Så uppstår själva layouten – följare dras till varandra, icke-följare skjuts bort från varandra.

Den stora grafen fungerar precis likadant som denna lilla, förutom att den är väldigt mycket mer komplex. Storleken representerar auktoritet och beräknas på antalet relationer (och relationernas relationer). Men mer om detta vid ett senare tillfälle.

Wikipedia har en text om hur kluster räknas fram.

Läs mer om kraftbaserade visualiseringar.

Svenskspråkiga twitter ökar snabbt. Av de 299 000 konton vi kunnat identifiera har mer än hälften registrerats det senaste året. Från majoriteten av kontona, 171 000, har det skickats minst ett tweet den senaste månaden. De mest aktiva – de som skrivit minst ett tweet om dagen – ökar också och är i dag 53 000.

Median och medelantalet följare, konton som följs och antalet statusuppdateringar har alla ökat sen förra Twittercensus (mätning december 2010).

Nya grupper har börjat twittra och den tidigare starka medie- och journalistnärvaron håller på att spädas ut. Bland de grupper som ökar de senaste åren återfinns sportkluster, kändiskluster såväl som olika geografiska kluster – åtminstone bland de mer aktiva twittrarna.

Läs hela rapporten Twittercensus 2012 [pdf]