Twittercensus är en återkommande genomlysning av det svenskspråkiga twitter. Bakom Twittercensus står Hampus Brynolf på Intellecta Corporate.

Syftet med studien är att ge en bild av twitters utbredning och användning i Sverige. Hur många twitteranvändare eller konton finns det? Men vi vill också titta på användningen och hur den förändras över tid. Eftersom twitter själva inte publicerar statistik på antalet konton inom ett visst språkområde.

Historik

2011 presenterade Intellecta Corporate den största systematiska genomgången av svenskspråkiga twitterkonton. Tidigare fanns estimat på antalet twitterkonton som baserades på svar i enkätundersökningar, samt något enstaka försök med manuell datainsamling på twitter. Resultaten från dessa olika studier skiljde sig väldigt mycket åt. Därför beslutade vi oss för att genomföra en storskalig undersökning med målet att kunna presentera en trovärdig siffra på antalet svenskspråkiga twitterkonton.

 


8 Gedanken zu “Om Twittercensus

  1. Hejsan!

    Student här från Göteborgs universitet som är i stort behov av hjälp. Jag skall skriva C- uppsats nu i vår. En del av min uppsats består i att undersöka vilka miljöfrågor som uppmärksammas i traditionella medier respektive sociala medier. Jag kommer först och främst att kategorisera olika typer av miljöfrågor som spänner över lokal till global nivå och operationalisera dessa begrepp. När det gäller de traditionella medierna kommer jag att använda mig av Mediearkivet och utifrån sökord som exempelvis ”källsortering” och ”klimatförändringar” mäta hur vanligt förekommande dessa är. Tanken är att jag skall göra detsamma på ett socialt medie som Twitter. Det är här jag stöter på problem. Jag har hört mig för och sökt på nätet men ännu inte funnit nåt svar. Kan du hjälpa mig?

    Tack på förhand

    Med vänlig hälsning Therese Åhlvik

  2. Pingback: Twittercensus 2014 | Ludvig Lindblom

  3. Pingback: Malmö stad fyller 5 år på Twitter | Nordgren x 2

  4. Pingback: TkJ.se - Teknik, antivirus & säkerhet, Windows och datorer