Vi har gjort en live-karta över tweets i Sverige, Norge och Finland. Kartan finns att beskåda på karta.twittercensus.se och fungerar förstås i mobiltelefon såväl som på dator.

Tweetsen som visas är det som har en longitud och lattitud – dvs som skickats från en enhet (oftast en telefon) som har platstjänster aktiverat (GPS). Fördröjningen är bara några sekunder – testa att skicka ett tweet och se hur en ny markör trillar ner på kartan.

Ungefär 5% av tweetsen som skrivs i Sverige är geokodad, och syns alltså på kartan.

Karta över tweets i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Sammanfattning

2012 var året när Twitter slog igenom brett i Sverige. Under året registrerades 190 000 nya konton, fler än något år tidigare.

Totalt har vi identifierat 475 000 svenskspråkiga konton. Från knappt hälften av kontona, 219 732, har det skickats minst ett tweet de senaste 30 dagarna. De mest aktiva – de som skrivit minst ett tweet om dagen – ökar också och är i dag 80 000. Fortsätt läs

TYVÄRR ÄR SEMINARIET FULLT. Följ livesändningen här på twittercensus.se

Nu är det äntligen dags för årets presentation av Intellectas Twittercensus – den mest omfattande mätningen av svenska Twitter. Hur ser användargrupperna ut idag och hur förändras deras beteende? Var sker de största förändringarna? Detaljerad statistik på makro- och mikronivå ger svar på frågorna om Twitters utveckling och användande i Sverige. För första gången kommer vi också att presentera jämförelsedata från Norge, Danmark och Finland.

  • Hampus Brynolf, chef för digital strategi på Intellecta Corporate, berättar om trender och analyserar resultaten av årets genomlysning.
  • Presentationen äger rum tisdagen den 12 mars klockan 15.00-16.30 på Birger Jarlsgatan 57B, Spårvagnshallarna.
  • Mingel från 16.30.
  • Obligatorisk anmälan nedan.

Press, media och bloggare kan höra av sig till hampus.brynolf@intellecta.se för bokning av intervjuer eller fördjupande presentation av datan.

Finnish twittercensus live on finnishtwitter.com 10.00 CET

Twittercensus 2013 will be presented in February and March. First – the Finnish analysis will be presented the 19th on finnishtwitter.com, followed by the Danish Twittercensus hosted by Bysted on the 21st.  The Swedish Twittercensus 2013 will be presented at Intellecta the 13th of March.

The three presentations will all contain information about active users, total number of accounts, graphs over registration dates as well as cluster graphs of the active twitter user.

Finnish twittercensus can be found on finnishtwitter.com