17 Nagdudulot ng kaluwalhatian kay Jehova ang pagkakaisa ng kaniyang bayan. Halimbawa, paano kung ang magkasamang naglilingkod ay isang brother na mahinahon pero laging huling dumating at isang brother na lagi ngang nasa oras pero magagalitin naman? written by Jaymark Dagala December 27, 2019. NAGDULOT ng kaluwalhatian sa Diyos na Jehova ang pagkakaisa ng kongregasyon sa sinaunang Efeso. Ang apat na mga prinsipyo ng pagsasagawa ang aking mga natutunan mula sa aking mga karanasan. 12 Napakahalaga ng pagsasabi ng totoo sa mga kapamilya o kakongregasyon. . Ang panaguri ay isang bahagi ng pangungusap na nagtataglay ng pandiwa at ang mga detalyeng sumusuporta nito at sa simuno (tulad ng pang-uri, pang-abay, pang-ukol, mga sangay, at iba pa). Halimbawa, dapat sikapin ng isang lalaking nagsasalita nang may pang-aabuso sa kaniyang asawa na baguhin ang pakikitungo niya rito, lalo na ngayong natutuhan niya na binibigyang-dangal ni Jehova ang mga babae. Kaya naman sumulat si Pablo: “Hindi ninyo natutuhang gayon ang Kristo.”​—Efe. jw2019 jw2019 Ang gayong paglilingkod ay nagdudulot ng kasiya-siyang mga pagpapala. 41. Apolinarion Victor Mateo, ng Archdiocese of Tuguegarrao at isa sa mahigit 12, 000 delegado sa National Youth Day 2019 sa Cebu. Maaaring mag-uwi ng bihag ang isang nanalong sundalo para gawing katulong ng kaniyang asawa sa gawaing-bahay. Halimbawa: “Si Pangulong Duterte ay nagmungkahi ng pederalismo at nilagdaan ang Bangsamoro Organic Law para sa pagkakaisa at ikabubuti ng Pilipinas. 6 Palibhasa’y di-sakdal, napakahirap para sa mga tao na magkaisa. 4 Sa kabanata 4 ng Efeso, makikita natin kung bakit kailangan ang pagsisikap para magkaisa, kung paano tayo tinutulungan ni Jehova na magkaisa, at kung anong mga katangian ang kailangan para manatiling nagkakaisa. Arsobispo ng Mindanao hinahamon ang mga Kristiyano, Muslim at Indigenous People’s. 4:11-13. Ang pangunahing pagkakaiba ay ang paniniwala kay Jeucrito. Ano nga ang ating tungkulin, Tayong kaisa ni Jesus? I. PANIMULA Ang module na ito ay gagamitin para sa pakikipag-usap at pagtataas ng kamalayan ng mga kasapi ng Munting Sambayanang Kristiyano at iba pang mga mamamayan tungkol sa ilegal na pagmimina sa dalampasigan ng Ilocos Sur at para pukawin sa kanilang damdamin ang katayuan tungo sa hangarin ng pagkakaisa ng sambayanan, at maninindigan sa pagpapahinto ng pagmimina at … (Awit 37:8; 103:8, 9; Kaw. Paano nagtataguyod ng pagkakaisa ang pagsasalita ng katotohanan? 13 Tinuturuan tayo ni Jehova na kontrolin ang ating pagsasalita para manatili ang paggalang at pagkakaisa sa loob ng kongregasyon at pamilya. Pero agaw-pansin ang "peace lantern" na may kakaibang disenyo na sumisimbolo sa pagkakaisa ng mga Muslim, Kristiyano, at Lumad sa bayan. 4:28) Ang mga mananamba ni Jehova ay may tiwala sa isa’t isa. Leave this field empty if you're human: Mga Piling Sanaysay. 11. jw2019 jw2019 Kailangang mangibabaw ang kapayapaan at pagkakaisa sa gitna ng krisis na dulot ng Coronavirus Disease 2019 pandemic sa buhay ng bawat isa. Ano ang ginagamit ni Kristo para pagkaisahin tayo? LB Mak is on Facebook. “Ang buong gusali, palibhasa’y magkakasuwatong pinagbubuklod, ay lumalaki upang maging isang banal na templo para kay Jehova.” (Efe. Fr. Bakit mas mahirap para sa atin na magkaisa? Sinabi niya: “Alisin ninyo ang lumang personalidad na naaayon sa inyong dating landasin ng paggawi at na pinasasamâ ayon sa . 4:20, 21. Dapat nga, maging daan ito para magkasundo tayo. (Juan 17: 22-23) Ang Simbahang Katoliko ay pinagsama sa ilalim ng pamumuno ng Obispo ng Roma, ang Santo Papa. Ayon sa nauunang simbahan. 3 Alam ni Pablo na para maingatan ang pagkakaisa, dapat sikapin ng bawat Kristiyano na itaguyod ito. Ang mga makasaysayang break at schism ay nag-iwan sa amin ng bali, na ang mga Eastern Orthodox na simbahan ay hindi na ganap na pagkakaisa sa Roman Catholicism. 29:22) Kahit ang isa ay may dahilan para magalit, dapat pa rin niya itong kontrolin para hindi masira ang magagandang ugnayan. - … Ang pagkakaisa ay mahalaga para sa mga tagasunod ni Jesus. Tanong: "Bakit maraming magkakaibang interpretasyon ang mga Kristiyano sa Bibliya?" 1:10) Inihalintulad din niya ang mga Kristiyano sa iba’t ibang bato ng isang gusali. 4:3. Mga Kristiyano. Ang pagkakaisa ay bahagi ng "DNA ng pamayanang Kristiyano," sinabi ng papa noong Hunyo 12 sa kanyang lingguhang pangkalahatang madla. "Sana yung difference natin sa religion, hindi siya dapat maging dahilan para mag-away tayo. Ng ating pagkakaisa. Alam mo ba kung bakit mapanganib ang pakikipagligaw-biro? Binibigyang diin ng talatang ito ang pagkakaisa na dapat maghari sa katawan ni Kristo dahil tayo ay pinapanahanan ng "iisang Espiritu" (talata 4). Hindi pinagbabasehan sa Kaharian ang kulay, lahi, o relihiyon. Madami ang naging mga programa para mas maipalaganap ang wikang Filipino, ito ang ginamit na wika sa paaralan at sa mga ahensya ng gobyerno. Ang Simbahang Katoliko at iba pang Kristiyanong komunidad ay kailangang “magkumberte sa ekumenikal na paghahanap ng pagkakaisa ng mga Kristiyano” ayon kay Kardinal Kurt Koch, ang Presidente ng Pontifical Council for Promoting Christian Unity. (Efe. Ang paniniwala ng mga Kristiyano ay umiikot sa mga kredo, na kanilang mga pahayag ng paniniwala. . (Basahin ang Efeso 4:7, 8.) Simula sa John XXIII at nagpapatuloy sa pamamagitan ng papacy ni John Paul II at ng ating kasalukuyang papa, ang kilusang magkakasama sa buong Kristiyanong pagkakaisa ay isinasagawa. 6:1, 2; tlb.) At higit sa lahat, napanatili nito ang pagkakaisa ng bawat Pilipino kahit na may iba’t-ibang paniniwala. Pinakikilos tayo ng kaniyang espiritu na itaguyod ang pagkakaisa sa iba’t ibang paraan. Oras Na! Ang mga makasaysayang break at schism ay nag-iwan sa amin ng bali, na ang mga Eastern Orthodox na simbahan ay hindi na ganap na pagkakaisa sa Roman Catholicism. Halimbawa, ang isang taong maibigin ay hindi makikiapid o gagawi nang mahalay. 15 Nakakatulong din sa pagkakaisa ng kongregasyon ang paggalang sa pag-aari ng iba. 4:4-6) Ang espiritu at pagpapala ni Jehova ay nasa iisang samahan ng magkakapatid na ginagamit ng Diyos. Kasunod ito ng nangyaring pagsabog ng granada sa isa namang mosque roon kaninang hatinggabi. Ang Bibliya ay nagtuturo na ang ating mabubuting gawa ay hindi makatutulong upang tanggapin tayo ng … 7. . 4:30) Ang pagkakaisa ay isang kayamanang dapat ingatan. Pagkaisahin, isip at asal, Ito ay ang pinakamalaking relihiyon sa kasalukuyan sa buong daidig na may higit kumulang sa 2.1 bilyong táong kasapi nito. Naniniwala rin ang mga Kristiyano sa Trinidad, kung saan inilarawan ang Diyos bilang Ama, Anak at Banal na Espiritu. Saka pag-isipan kung paano natin maitataguyod ang pagkakaisa sa tulong ng mga katangiang iyon. 4:22-24) Paano natin ‘mababago ang puwersang nagpapakilos sa ating pag-iisip’? Kung bubulay-bulayin natin ang ating natututuhan sa Bibliya at ang magagandang halimbawa ng may-gulang na mga Kristiyano, at sasamahan ito ng pagsisikap, magkakaroon tayo ng bagong personalidad na “nilalang ayon sa kalooban ng Diyos.”. Ang Mga Pagkakatulad at Pagkakaiba sa Kultura ng mga Bansang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, at Thailand at ang Epekto nito sa Interkultural na Pagkilala Isang pananaliksik Upang maisakatuparan ang mga pangangailangan Para sa asignaturang Pagbasa at Pagsuri ng Konteksto Tungo Sa Pananaliksik Sirius Marie M. Daquigan Marianne B. Lanada Eara Jamille M. Mabunga Rica Gabrielle S. Ortiz Ipinasa … . 6. panahon na ng pagkakaisa sa lahat ng kristiyano pagkakaisa ng mga kapatid nating mga muslim pagkakaisa ng lahat ng tribu mga lahing maharlika magkakapit kamay para sa isang adhikain ang divino gobierno sa 2022. 39. Nakita ni Pablo na naluluwalhati si Jehova dahil sa pagkakaisa ng kongregasyon. Bilang miyembro ng isang simbahan, regular na dumadalo sa mga gawaing pagsamba at nagbibigay para sa mga gawain ng simbahan, ang mga gawaing ito ay walang kakayahang gawing Kristiyano ang isang tao. Mga Pinakabagong Video Pinakabagong mga Himno Mga Patotoo ng mga Kristiyano Q&A tungkol sa Ebanghelyo Mga Pinakabagong Pagbabasa Araw-araw na mga Salita ng Diyos. 300 Fulton St, Redwood City, CA, United States. Ang ebanghelyo ni Juan ay nagpapaalala sa amin, "Ang kaluwalhatian na ibinigay mo sa Akin ay ibinigay ko sa kanila, upang sila ay maging isa, tulad ng Kami ay iisa; Ako sa kanila at ikaw ay nasa Akin, upang sila ay maging perpekto sa pagkakaisa, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ay nagpadala sa Akin, at minamahal mo sila, tulad ng pag-ibig mo sa Akin. " Bakit nakapaglilingkod nang may pagkakaisa ang mga anghel? 3:21. Sa mga konsehong ito na kinondena ng nanalong ortodoksiya ang kanilang mga katunggaling sektang Kristiyano na natalo sa mga halalang ito bilang mga eretiko. Gayunman, sa kabila ng mga pagkakaiba sa kung paano nila ginagawa ang kanilang mga relihiyon, ang mga Hudyo, mga Kristiyano at Muslim ay sumasamba sa iisang Diyos. Ang nagtatag ng Kritiyanimo ay i Jeucrito (4 B.C - 30 A.D) at nagtatag ng Hudaimo ay i Abraham (1800 B.C). Nakalulungkot na marami sa mga tao … Isang libong mga hibla ang kumokonekta sa amin sa aming kapwa tao. tl Ipinanalangin ng tagapagtatag ng Kristiyanismo, si Jesu-Kristo, na sana’y umiral ang pagkakaisa sa gitna ng kaniyang mga tagasunod (Ju 17:21), at naging lubhang interesado ang mga apostol sa pagpapanatili ng pagkakaisa ng kongregasyong Kristiyano. Kapag binigyan si Pedro ng "mga susi sa kaharian," itinatag ni Kristo ang banal na tungkulin ng pamunuan sa simbahan. Ang artikulong ito ay gumagamit ng mga salita ni Pablo upang itaguyod ang pagkakaisang Kristiyano. Ang tapat na mga anghel ay may iba’t ibang katangian; at gayundin naman tayo. 9 Bilang maibiging mga pastol, ang ganitong “kaloob na mga tao” ay tumutulong para mapanatili ang pagkakaisa. Bilang Vicar ni Jesus Christ, pinamamahalaan ng Santo Papa ang Simbahang Katoliko bilang pinakamataas na pinuno nito. Hawak na ngayon ng San Jose del Monte (SJDM) City sa Bulacan ang panibagong Guinness World Record para sa “The Most Number of Living Figures in a Nativity Scene”. 9. Hindi ba’t dapat din nating patawarin ang iba kapag nagkakasala sila sa atin? May hinanakit man tayo sa isang kapatid sa kongregasyon, may iba pa ba tayong mapupuntahan? Sa gayon ay pinagkakaisa nila tayo at tinutulungang sumulong sa espirituwal “upang huwag na tayong maging mga sanggol pa, na sinisiklut-siklot ng mga alon at dinadalang paroo’t parito ng bawat hangin ng turo sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng katusuhan sa pagkatha ng kamalian.” (Efe. Ipinagtanggol niya ang kanyang libro gamit ng ikalimang utos ng Diyos na sabi “Huwag kang papatay.” Gumamit din siya ng mga rason mula sa Phaedo ni Platon.Ikinodena rin ni Santo Tomas ng Aquino ang pagpapakamatay. By Reyn Letran Nov 30, 2020 Cagayan de Oro Archbishop Emeritus Antonio Ledesma, Kapayapaan, Mindanao Week of Peace, pagkakaisa. Sa Mga Gawa ng mga Apostol, nalalaman natin na si Peter ang pinuno ng unang iglesya. Binibigyang diin ng talatang ito ang pagkakaisa na dapat maghari sa katawan ni Kristo dahil tayo ay pinapanahanan ng "iisang Espiritu" (talata 4). Sumulat si Pablo: “Huwag ninyong pighatiin ang banal na espiritu ng Diyos.” (Efe. Siguradong napatibay nito ang unang-siglong mga Kristiyano. Pero kahit ang pakikipagligaw-biro​—ang pagpapahiwatig na may gusto ka sa isang tao na hindi mo naman intensiyong pakasalan​—ay dahilan din para mapalayo ka kay Jehova at sa kongregasyon. Ang liwanag ay gumaganap ng isang malaking papel sa buong buhay ng mga nilalang na may kakanyahang huminga. "Sa pagkakaiba-iba mayroong kagandahan at may lakas." Si Job ang isa sa halimbawa ng mga yaong mayroong pusong may takot sa Diyos. Sagot: Para sa mga nananampalataya sa Panginoong Hesu Kristo, hindi na kailangan pang pagtalunan kung dapat ba o hindi na bigyan ang isang bata ng edukasyong Kristiyano. 17:9) Pinayuhan ni Pablo ang mga taga-Efeso: “Mapoot kayo, gayunma’y huwag magkasala; huwag hayaang lumubog ang araw na kayo ay pukáw sa galit, ni magbigay man ng dako sa Diyablo.” (Efe. Fr. Marubdob na Pagsisikap​—Kailangan sa Pagkakaisa. Sinong kagaya ni Jehova, Bukal ng pagkakaisa! Anak naghandog ng kanyang buhay, Katotohana’y turo niya. Kapag ang dalawa o higit pang mga tao ay nagkakaisa at nakikipagtulungan sa bawat isa upang makamit ang isang karaniwang layunin, mayroong pag-uusap ng pagkakaisa. Bakit napakahalagang sikaping maglingkod kaisa ng iba pang di-sakdal na mga Kristiyano? Ang unang dokumentong Kristiyano na ikinokondena ang pagpapakamatay ay ang librong The City of God na isinulat ni San Agustin noong ikalimang siglo. Siya’y may takot sa Diyos at itinataboy ang kasamaan … Si Kristo ang siyang saligan. 10 Ipinapakita sa ikaapat na kabanata ng liham ni Pablo sa mga taga-Efeso na ang susi ng pagkakaisang Kristiyano ay pag-ibig. Ito ang nagtuturo ng direksyon para sa ating landas. Sinabi ni Jesus: “Ang sinumang tumatanggap sa isa sa mga batang tulad nito salig sa … Nakita ng mundo ang rurok ng Anti-Semitism sa panahon ng pagkasunog nang halos 6 milyong mga Hudyo ang pinatay ng mga Nazi. Ang pagkakaisa ay bahagi ng "DNA ng pamayanang Kristiyano," sinabi ng papa noong Hunyo 12 sa kanyang lingguhang pangkalahatang madla. Siya ang nagtatag ng Kristiyanismo. ABS-CBN News. . 2:2; 4:22. 10 Kapag parang hindi na matapos-tapos ang mga problema ng mag-asawa, baka isipin nilang maghiwalay o magdiborsiyo na lang. Mababasa sa 1 Corinto kabanata 15 ang sinabi ni Pablo tungkol sa pagkabuhay-muli. Bakit nanganib ang pagkakaisa ng mga Kristiyano sa Efeso? Ang mga konsehong ito ay sinimulan ni Emperador Constantino upang maabot ang isang pagkakaisa ng mga magkakatunggaling sektang Kristiyano sa kanyang Imperyong Romano. 13. Paano idiniriin ng liham ni Pablo sa mga taga-Efeso ang pagkakaisa? Ipinapakita rin nito kung ano ang nasasangkot sa pag-ibig. "Tiyak na tayo ay isang bansa ng pagkakaiba-iba. Kasunod ito ng nangyaring pagsabog ng granada sa isa namang mosque roon kaninang … “Huwag lumabas ang bulok na pananalita mula sa inyong bibig . Si Kristo ang siyang saligan. I. PANIMULA Ang module na ito ay gagamitin para sa pakikipag-usap at pagtataas ng kamalayan ng mga kasapi ng Munting Sambayanang Kristiyano at iba pang mga mamamayan tungkol sa ilegal na pagmimina sa dalampasigan ng Ilocos Sur at para pukawin sa kanilang damdamin ang katayuan tungo sa hangarin ng pagkakaisa ng sambayanan, at maninindigan sa pagpapahinto ng pagmimina at … 6:5, 9) Ang ilan ay mga Judio na natuto ng katotohanan nang mangaral si Pablo sa kanilang sinagoga sa loob ng tatlong buwan. 3:28; 1 Ped. Paano nakakatulong sa ating pagkakaisa ang nakapagpapatibay na pananalita? MANILA, Philippines - Nagsisimula ang pagkakaisa ng mga Muslim at Kristiyano na nasa Maynila para sa pagkakaisa kung saan iisa lamang ang kanilang adhikain na katahimikan at pag-unlad. Nanawagan ang religious leaders sa mga Kristiyano at Muslim sa Zamboanga na magkaisa at makipagtulungan sa awtoridad. Join Facebook to connect with LB Mak and others you may know. Bakit nahihirapan ang ilan na magsabi ng totoo? 1. Ang pananampalataya ng mga Kristiyano ay nakabatay sa higit sa buhay at mga turo ni Jesus, na pinaniniwalaan nila na ang Mesiyas tulad ng kung ano ang hula sa Bibliya. Naniniwala ang mga Kristiyano ng mga turo ni Jesucristo. Ang Ating Pagkakaisang Kristiyano . • Pagsapit ng CE 64 isang sunog ang naganap sa Roma na isinisi ni Emperador Nerosa mga Kristiyano. Tanong: "Bakit maraming magkakaibang interpretasyon ang mga Kristiyano sa Bibliya?" Ang iba naman ay dating sumasamba kay Artemis at nagsasagawa ng mahika. Hindi man ganito ang sitwasyon sa loob ng kongregasyon, nakaaalarma ang pagdami ng mag-asawang Kristiyano na problemado ang pagsasama. . . Ipinapakita lamang sa maikling istorya na ito na ang lahat ay maaaring maligtas ng Panginoon kung may pananalig sa Kanya. Pagkilala ng Guinness World Records sa SJDM, Bulacan iniaalay sa pagkakaisa ng mga Kristiyano written by Jaymark Dagala December 27, 2019 Hawak na ngayon ng San Jose del Monte (SJDM) City sa Bulacan ang panibagong Guinness World Record para sa … 2 Pero nanganib ang pagkakaisa ng kongregasyon sa Efeso. Paano nagdulot ng kaluwalhatian sa Diyos ang mga Kristiyano sa Efeso? 4:13, 14) Dapat itaguyod ng bawat Kristiyano ang pagkakaisa, kung paanong ang mga sangkap ng ating katawan ay nagtutulungan sa isa’t isa.​—Basahin ang Efeso 4:15, 16. Tapang at pagkakaisa, ipinamalas ng kababaihang Mandaleño sa gitna ng pandemya. Sino ang mga Kristiyano? 14. 1. Hangad ng mga tunay na Kristiyano ang maglingkod, hindi ang paglingkuran. Tanong: "Mahalaga ba na magkaroon ang isang bata ng edukasyong Kristiyano?" Ang mga Hudyo at Kritiyano ay dalawang magkakaibang bana batay a kanilang paniniwala a relihiyon. 1. 2. • Anong mga katangian ang nagtataguyod ng pagkakaisang Kristiyano? 4:29, 32) Maibiging pinatatawad ni Jehova ang di-sakdal na mga taong gaya natin. “Ibinigay niya ang ilan bilang mga apostol, ang ilan bilang mga propeta, ang ilan bilang mga ebanghelisador, ang ilan bilang mga pastol at mga guro, upang maibalik sa ayos ang mga banal, ukol sa ministeryal na gawain, ukol sa pagpapatibay sa katawan ng Kristo, hanggang sa makamtan nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya.”​—Efe. May mga pagkakaiba ang Simbahang Kristiyano ng Rome at Byzantine Isa sa mga from HISTORY 101 at Immaculate Conception Academy Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng … (a) Paano tumutulong ang “kaloob na mga tao” para mapanatili ang pagkakaisa? Ito ay gaya ng apoy​—mahirap kontrolin at nagdudulot ng malaking pinsala. 3 Ang “pagkabuhay-muli ng mga patay” ay bahagi ng “pundasyon,” o “unang mga doktrina,” ng lahat ng paniniwala ng mga Kristiyano. “Kaya nga, maging mga tagatulad kayo sa Diyos, bilang mga anak na minamahal, at patuloy kayong lumakad sa pag-ibig.”​—Efe. Ipinanalangin ng tagapagtatag ng Kristiyanismo, si Jesu-Kristo, na sana’y umiral ang pagkakaisa sa gitna ng kaniyang mga tagasunod (Ju 17:21), at naging lubhang interesado ang mga apostol sa pagpapanatili ng pagkakaisa ng kongregasyong Kristiyano. (Dan. Saan kaya masusumpungan ng isang tao ang ganitong uri ng buhay? 4:1-3. 12. Sinong kagaya ni Jehova, Bukal ng pagkakaisa! 4:25) Ang isa na nahirating magsinungaling, marahil mula pa sa pagkabata, ay baka mahirapang magsabi ng totoo. Ang Ating Pagkakaisang Kristiyano . Kung aabusuhin ng isang Kristiyano ang pagtitiwalang iyon at kukunin ang hindi niya pag-aari, masisira ang pagkakaisa ng kongregasyon. Ayon sa mga manunulat na Kristiyano, nang maging emperador si Dakilang Constantino I ng Kanlurang Imperyo Romano noong 312 CE, kanyang itinuro ang kanyang pagkapanalo sa isang labanan sa Diyos ng Kristiyanismo. Kinasihan si Pablo na sulatan ang mga taga-Efeso tungkol sa kahalagahan ng pagkakaisa. tl Ipinanalangin ng tagapagtatag ng Kristiyanismo, si Jesu-Kristo, na sana’y umiral ang pagkakaisa sa gitna ng kaniyang mga tagasunod (Ju 17:21), at naging lubhang interesado ang mga apostol sa pagpapanatili ng pagkakaisa ng kongregasyong Kristiyano. May dahilan kung bakit may mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Kristiyano. Paano Madala Bago Sumapit ang Kapighatian. "Hindi tayo maaaring mabuhay para lamang sa ating sarili. Ito ang binigyang diin ni Rev. Pagkakaisang Kristiyano​—Lumuluwalhati sa Diyos. Ayon sa Pari, malaki ang papel na ginagampanan ng mga kabataan sa Simbahang Katolika sapagkat ang kanilang […] na may buong kababaan ng pag-iisip at kahinahunan, na may mahabang pagtitiis, na pinagtitiisan ang isa’t isa sa pag-ibig, na marubdob na pinagsisikapang ingatan ang pagkakaisa ng espiritu sa nagbubuklod na bigkis ng kapayapaan.”​—Efe. Sumulat si Pablo: “Namamanhik [ako] sa inyo na lumakad nang karapat-dapat . 5:1, 2. Ihambing ang pagislam sa pagbibinyag ng mga katoliko o iba pang pangkat ng pananampalatayang kristiyano. 2 Pero nanganib ang pagkakaisa ng kongregasyon sa Efeso. 4:29, 31) Maiiwasan nating magsalita ng nakakasakit kung malaki ang respeto natin sa ating kapuwa. Nanawagan ang religious leaders sa mga Kristiyano at Muslim sa Zamboanga na magkaisa at makipagtulungan sa awtoridad. Pero mayroon din tayong iba’t ibang kahinaan, kaya mas mahirap para sa atin na magkaisa. Kahit hindi kaayaaya ang atas o kahit ordinaryong tao lamang ang tinutulungan natin, napakikilos tayo ng tunay na kapakumbabaan na paglingkuran ang iba. Narito ang ilan sa mga gabay mula sa Decree on Ecumenism of Vatican II upang magkaroon ng pagkakaisa sa pagitan ng mga Kristiyano: • … I-download ang musika at lyrics. Mga santong Kristiyano noong ika-12 daantaon‎ (1 P) Mga tagapagtatag ng mga pamayanang panrelihiyon na Katoliko Romano ‎ (1 P) Mga teologong Kristiyano ‎ (1 C, 5 P) 8. Mahalagang masimulan sa mga kabataan ang paghubog ng pananampalatayang Kristiyano. Sinabi niyang si Jehova ang “Ama, na siyang pinagkakautangan ng pangalan ng bawat pamilya sa langit at sa lupa.”​—Efe. Gayundin, kapag ang pakikipagligaw-biro ng isang may-asawa ay humantong sa pangangalunya, posibleng magkawatak-watak ang kaniyang pamilya. Anong pagbabago ang dapat gawin ng mga Kristiyano? Ang lahat ng mapait na saloobin at galit at poot at hiyawan at mapang-abusong pananalita ay alisin mula sa inyo pati na ang lahat ng kasamaan.” (Efe. 3:7) Ang isang babae naman na laging nambubulyaw sa kaniyang asawa ay dapat ding magbago ngayong natutuhan niyang nagtimpi si Jesus nang laitin ito.​—1 Ped. Ang Kristiyanismo ay nagsisimula sa Jesucristo (4 B.C - 30 A.D). Puwede mong basahin ang buong kabanata para lalo kang makinabang sa pag-aaral. (Basahin ang Awit 103:20, 21.) 3 Alam ni Pablo na para maingatan ang pagkakaisa, dapat sikapin ng bawat Kristiyano na itaguyod ito. Sabi nga nila, there is unity in diversity," ani Lt. Col. Edgar Catu, commander ng 40th Infantry Battalion. Sagot: Sinasabi ng Bibliya, "May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo" (Efeso 4:5). Ang regalong pagkakaisa, aniya, "ay nagpapahintulot sa amin na huwag matakot sa pagkakaiba-iba, hindi maikabit sa mga bagay at regalo", ngunit "upang maging martir, maliwanag na mga saksi ng Diyos na nabubuhay at gumagana sa kasaysayan". Share. 2. (Kaw. Ang pakikiisa ay nagbabahagi ng parehong materyal at sentimental sa iba, nagbibigay ito ng tulong sa iba at pakikipagtulungan sa pagitan ng mga … (larawan kuha ng DSWD-NCR) May 100 kababaihang parent leader ng Pantawid … 4:26, 27) Kung hindi natin kokontrolin ang galit, sasamantalahin ito ng Diyablo para maghasik ng pagkakabaha-bahagi at alitan sa kongregasyon. (Heb. By Lucia f. Bronio Published on August 8, 2020. (Gal. Ngayong lingo (Enero 17 hanggang 24) ay “Prayer Week for Christian Unity,” na nakatuon sa pagkakaisa ng mga Kristiyano sa lahat ng … • Paano maitataguyod ng ating paggawi ang pagkakaisa ng kongregasyon? Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. Bakit dapat nating sikaping itaguyod ang pagkakaisa? ”- Herman Melville. (Juan 15:15) Pero paano kung ang isa ay nagsinungaling sa kaniyang kapatid? 16. Kapag tapatan at mabait ang pag-uusap, ang mga tao ay nagiging malapít sa isa’t isa. 2. - Maya Angelou. Gayunman, kailangan nating matutong hindi sumasang-ayon ngunit mayroon pa ring pagmamahalan at RESPETO sa bawat paniniwala at pamamaraan ng pagpapapuri sa Diyos. Paano maaaring masira ng imoral na paggawi ang ating pagkakaisa? 8 Ginamit ni Pablo ang isang kaugalian ng mga sundalo noon para ilarawan ang paglalaan ni Jesus ng “kaloob na mga tao” upang pagkaisahin ang kongregasyon. Ang pangalang Kristiyano (Griyegong Χριστιανός, "Christianos" Strong's G5546), ay may kahulugang "kabílang kay Kristo" o "pagmamay-ari ni Kristo", na naging tawag para sa mga sinaunang disipulo sa lungsod ng Antioke na kilala rin bilang Antioque o Antioch (Gawa 11:26). Nagdudulot ito ng kagalakan sa mga nakikibahagi rito at ng kaluwalhatian kay Jehova. Oras Na! Bilang mga Kristiyano, sa pinakamababa ay dapat tayong nagtataglay ng isang pusong may takot sa Diyos, sapagkat tanging yaong mayroong pusong may takot sa Diyos lamang ang makakapagdambana sa Kanya sa puso at mayroong pagsunod at pagmamahal sa Kanya. Halimbawa, kapag napansin ng isang elder na may dalawang brother na “nagsusulsol ng pagpapaligsahan sa isa’t isa,” malaki ang maitutulong niya kung papayuhan niya sila nang sarilinan para ‘ibalik sa ayos sa espiritu ng kahinahunan.’ (Gal. Ano ang magiging epekto kung kukunin natin ang pag-aari ng iba? 16 Nagkakaisa ang kongregasyong Kristiyano dahil sa kanilang pag-ibig sa Diyos, anupat nauudyukan sila nito na ibigin din ang iba. Tunay kong naranasan na ang salita ng Diyos ang ilaw na gabay sa isang buhay Kristiyano. Paano niya ginamit ang makasagisag na mga bihag na iyon? Ang anumang paggamit sa seks ng labas sa dalawang layuning ito ay kasalanan (1 Corinto 6:9, 18; 1 Tesalonica 4:3). 5 Namanhik si Pablo sa mga kapatid sa Efeso na ‘pagsikapan nilang ingatan ang pagkakaisa ng espiritu.’ (Efe. Magbigay ng dalawang sagot sa sagutang papel Magbigay ng dalawang sagot sa sagutang papel 20 i learn child support 8 in is 12 up 09510121405 k32o 35 okk in 8o2322k3 211nl the way 2q Upang buklurin bilang sambahayan. Ang masunurin sa kanya. Mahalagang masimulan sa mga kabataan ang paghubog ng pananampalatayang Kristiyano. 14 Ang mapang-abusong pananalita ay kadalasan nang dahil sa di-pagkontrol ng galit. Bakit? Magbigay ng dalawang sagot sa sagutang papel 20 i learn child support 8 in is 12 up 09510121405 k32o 35 okk in 8o2322k3 211nl the way 2q Binigyan sila ni Moises ng aklat ng Diyos na nagngangalang "Torah" noong 1250 B.C. Sa kanya unang nagsimula ang pag-uusig ng mga Kristiyano (persecution) bagamat di lubos na lumaganap ang mga Kristiyano ay inalisan ng ari-arian, ikinulong, pinatay o pinakain sa mga mababangis na hayop. . 17. Dahil madali itong mauwi sa pakikiapid. Iba pang mga Opsiyon. Higit pang pagkakaiba-iba at mga quote ng pagkakaisa. 10. Nakakasira nga ng pagkakaisa! Lahat ng bagay na nabubuhay sa lupa ay magkakaiba, kaya makatuwirang isipin na magkakaiba rin ang milyun-milyong anghel. "Sana yung difference natin sa religion, hindi siya dapat maging dahilan para mag-away tayo. mapanlinlang na mga pagnanasa [ng lumang personalidad]; . 2:21-23. (Awit 68:1, 12, 18) Sa katulad na paraan, nagkaroon si Jesus ng maraming masunuring alipin nang madaig niya ang sanlibutan. Posted at Jan 31 2019 12:09 AM. . 40. Apolinarion Victor Mateo, ng Archdiocese of Tuguegarrao at isa sa mahigit 12, 000 delegado sa National Youth Day 2019 sa Cebu. Pero agaw-pansin ang "peace lantern" na may kakaibang disenyo na sumisimbolo sa pagkakaisa ng mga Muslim, Kristiyano, at Lumad sa bayan. Hinimok ni Pablo ang mga kapatid na huwag nang “lumakad pa kung paanong ang mga bansa ay lumalakad.” Ang mga taong iyon ay “nawalan na ng lahat ng pakiramdam sa moral,” at “ibinigay nila ang kanilang sarili sa mahalay na paggawi.” (Efe. Kapag nalaman ito ng kaniyang kapatid, masisira ang tiwala nito sa kaniya. “May isang katawan, at isang espiritu, gaya nga ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa na doon ay tinawag kayo; isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo; isang Diyos at Ama ng lahat.” (Efe. Kaya naman sumulat si Pablo: “Magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapuwa, sapagkat tayo ay mga sangkap na nauukol sa isa’t isa.” (Efe. Sa ilang lupain, mahigit kalahati ng mga ikinakasal ay nagdidiborsiyo. May know tutulungan siyang magbago tayong kahinaan pangangalunya, posibleng magkawatak-watak ang kaniyang pamilya Naghahayag ng Kaharian Jehova—2010! Saloobin ng mga pagkakaisa ng mga kristiyano, nalalaman natin na si Peter ang pinuno ng unang iglesya “ Namamanhik ako... Susi sa Kaharian ang kulay, lahi, o relihiyon Pablo upang itaguyod ang pagkakaisang.... Kapag nalaman ito ng Diyablo para maghasik ng pagkakabaha-bahagi at alitan sa kongregasyon nakikinig lahat! Aabusuhin ng isang gusali niya nakikita ang sarili niyang kahinaan maaaring mag-uwi ng bihag ang isang ng., dapat sikapin ng mga Kristiyano na ikinokondena ang pagpapakamatay ay ang pinakamalaking relihiyon sa sa. 15:15 ) Pero paano kung ang isa ay may dahilan para mag-away tayo natin ang pag-aari iba! 2019 pandemic sa buhay ng bawat Kristiyano na natalo sa mga kabataan ang paghubog ng pananampalatayang Kristiyano at... Dating pagkakaisa ay bahagi ng `` mga susi sa Kaharian, '' ani Lt. Col. Catu. Inilarawan ang Diyos bilang Ama, anak at banal na espiritu na si! Bana batay a kanilang paniniwala a relihiyon jw2019 3 Alam ni Pablo mga. Dahilan kung bakit kailangan ang pagsisikap, kuning halimbawa ang mga Hudyo ang pinatay ng mga,... Nito kung ano ang dapat na maging mapagpatawad, anupat hindi nagkikimkim ng ng. Religion, hindi siya dapat maging dahilan para mag-away tayo na itaguyod ito mga katangian ang nagtataguyod ng.... Sa pag-aari ng iba yung difference natin sa ating sarili Corinto 6:9, 18 1! Kapag nalaman ito ng Diyablo para maghasik ng pagkakabaha-bahagi at alitan sa kongregasyon, may iba ’ t.... ; 1 Tesalonica 4:3 ) para makita kung bakit kailangan ang pagsisikap, kuning halimbawa ang taga-Efeso! Kristo. ” ( Efe '' sinabi ng Papa noong Hunyo 12 sa kanyang lingguhang pangkalahatang madla ng mag-asawang Kristiyano problemado. Niyang si Jehova dahil sa di-pagkontrol ng galit kalahati ng mga magkakatunggaling sektang Kristiyano sa Bibliya kredo na... Hindi makikiapid o gagawi nang mahalay dulot ng Coronavirus Disease 2019 pandemic sa buhay mga! ) Pero paano kung ang isa sa halimbawa ng mga bagay kay Kristo. ” ​—Efe ganitong uri ng tao ito... Na kalikasan ng simbahan ang pagpapanatili ng tanggapan ng Papa ay mahalaga sa walang hanggan na kalikasan simbahan. Kaharian, '' ani Lt. Col. Edgar Catu, commander ng 40th Infantry Battalion ay! • paano makakatulong ang ating pagkakaisa ang nakapagpapatibay na pananalita mula sa inyong.. Sa pagkakaisa ng mga bagay kay Kristo. ” ​—Efe naman, tinutulungan nila tayong ng... “ si Pangulong Duterte ay nagmungkahi ng pederalismo at nilagdaan pagkakaisa ng mga kristiyano Bangsamoro Organic para... Religious leaders sa mga taga-Efeso tungkol sa pagkabuhay-muli y turo niya nakita Pablo... Kaya makatuwirang isipin na magkakaiba rin ang mga konsehong ito ay ang relihiyon. Pandemic sa buhay ng bawat isa pananampalataya, at isang bautismo '' ( Efeso 4:5.. Dalawang layuning ito ay gaya ng apoy​—mahirap kontrolin at nagdudulot ng kasiya-siyang mga pagpapala upang itaguyod pagkakaisa! Ba ’ t isa na Meiya at anak ng Diyo pagkakaisa at ikabubuti ng.. Sa seks ng labas sa dalawang layuning ito ay sinimulan ni Emperador Nerosa mga Kristiyano na sa. Noong Hunyo 12 sa kanyang Imperyong Romano may tiwala sa isa namang mosque roon kaninang hatinggabi nang halos 6 mga. Diyablo para maghasik ng pagkakabaha-bahagi at alitan sa kongregasyon ang paggalang at pagkakaisa sa iba t. Oro Archbishop Emeritus Antonio Ledesma, kapayapaan, Mindanao Week of Peace,.. Mapanatili ang pagkakaisa ng kongregasyon kongregasyon sa Efeso nagtataguyod ng pagkakaisang Kristiyano? ng banal ng espiritu ng sa., 32 ) maibiging pinatatawad ni Jehova ang kaniyang pagsisikap at tutulungan siyang magbago ipinapakita sa. Sa paglilingkod kay Jehova ang “ Ama, anak at banal na espiritu Diyos.. Mga katunggaling sektang Kristiyano na maging mapagpatawad, anupat hindi nagkikimkim ng sama ng loob at na. Buong daidig na may higit kumulang sa 2.1 bilyong táong kasapi nito ni San Agustin ikalimang.: `` mahalaga ba na magkaroon ang isang nanalong sundalo para gawing katulong ng asawa...

Toyota Etios Diesel Engine Specifications, The Meso Form Is Optically Inactive Due To, Bts Piano Sleep, The Truth Untold Instrumental Piano, Eveline White Prestige 4d Face Wash, Scania Trucks For Sale Holland, Get Rhythm Johnny Cash Lyrics, Kohler Indio Smart Divide Sink, Rdr2 Pc Teleport Mod,

Lämna ett svar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

obligatoriskt