En snabb körning av längd på tweets faller ut så här:

I snitt är ett tweet 10.7 ord långt.

Längden räknat i antal tecken ser ut som följande.

Snittantalet tecken är 70,5 (RTs är exkluderade i beräkningen).

Datan i de båda fallet är de senaste 100 tweetsen per användarkonto, och datakällan är Twittercensus kompletta databas.

Datainsamlingen för Twittercensus 2014 går framåt i snabbt takt. Nytt för i år är att data samlas in för svenska, norska, danska och finska samtidigt – vilket också innebär att relationerna mellan konton över språkgränserna kommer att sparas. Detta innebär i sin tur att det kommer att vara möjligt att göra en karta över hur språkområdena hänger samman. Datamängden ökar förstås rejält, så vad som blir tekniskt möjligt att göra i slutändan är lite oklart.

Lite ironiskt går datainsamlingen betydligt snabbare i år än tidigare år. Genom att be om hjälp, och få fler än 1000 personer att bidra genom att logga in med sina Twitterkonton, kan vi nu ställa väldigt många fler frågor  till Twitters API än vad som var möjligt tidigare. Hastigheten ligger på cirka 100 000 för närvarande, och då används lång i från hela kapaciteten. För varje sammankopplat konto ger twitter oss möjlighet att göra 180 förfrågningar/15 minuter för tweets och 15 förfrågningar/15 minuter efter följare och vänner. I skrivande stund finns över 1 miljon twitterkonton, 200 miljoner relationer och 50 000 000 tweets i databasen, och den fylls på varje sekund…

Själva datainsamlingen går till så att ett kontrollskript på en server (tack @cloudroyal!)  startar upp till 150 parallella processer. Dessa processer får en uppgift från en kö. Uppgiften är antingen att hämta och analysera tweets, hämta ett kontos relationer, eller att uppdatera kontoinformation. Processen utför sitt uppdrag, sparar resultatet i databasen och stänger ner sig själv.

För att hålla koll på hur processerna går framåt finns en rad olika övervaknings och debug-funktioner. Den två enklaste, som övervakas frekvent, är en som visar antalet konton i de olika köerna samt en övervakning av antalet förfrågningar som görs till twitters API varje timme.

Antal anrop till Twitters api per timme
Övervakning av köer på Twittercensus

Twittercensus är Sveriges största mätning av Twitter och genomförs årligen av Intellecta Corporate. Vi vill också passa på att tacka Cloud Royale som tillhandahåller serverkapacitet för insamlingen.

Data håller på att samlas in för Twittercensus 2104 – tack till er alla som hjälpt till genom att dela med er av era konton!

Här kommer en första TIDIG preview av hur utvecklingen av twitter sett ut sedan sist. Grafen visar antalet nya konton som registrerats per månad. Skalan är medvetet borttagen, eftersom datan inte är komplett ännu.

Vi har gjort en live-karta över tweets i Sverige, Norge och Finland. Kartan finns att beskåda på karta.twittercensus.se och fungerar förstås i mobiltelefon såväl som på dator.

Tweetsen som visas är det som har en longitud och lattitud – dvs som skickats från en enhet (oftast en telefon) som har platstjänster aktiverat (GPS). Fördröjningen är bara några sekunder – testa att skicka ett tweet och se hur en ny markör trillar ner på kartan.

Ungefär 5% av tweetsen som skrivs i Sverige är geokodad, och syns alltså på kartan.

Karta över tweets i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Screen Shot 2013-03-12 at 13.01.14

Sammanfattning

2012 var året när Twitter slog igenom brett i Sverige. Under året registrerades 190 000 nya konton, fler än något år tidigare.

Totalt har vi identifierat 475 000 svenskspråkiga konton. Från knappt hälften av kontona, 219 732, har det skickats minst ett tweet de senaste 30 dagarna. De mest aktiva – de som skrivit minst ett tweet om dagen – ökar också och är i dag 80 000. Continue reading

TYVÄRR ÄR SEMINARIET FULLT. Följ livesändningen här på twittercensus.se

Nu är det äntligen dags för årets presentation av Intellectas Twittercensus – den mest omfattande mätningen av svenska Twitter. Hur ser användargrupperna ut idag och hur förändras deras beteende? Var sker de största förändringarna? Detaljerad statistik på makro- och mikronivå ger svar på frågorna om Twitters utveckling och användande i Sverige. För första gången kommer vi också att presentera jämförelsedata från Norge, Danmark och Finland.

  • Hampus Brynolf, chef för digital strategi på Intellecta Corporate, berättar om trender och analyserar resultaten av årets genomlysning.
  • Presentationen äger rum tisdagen den 12 mars klockan 15.00-16.30 på Birger Jarlsgatan 57B, Spårvagnshallarna.
  • Mingel från 16.30.
  • Obligatorisk anmälan nedan.

Press, media och bloggare kan höra av sig till hampus.brynolf@intellecta.se för bokning av intervjuer eller fördjupande presentation av datan.